Takaisin

Turvalliset sosiaalitilat kaikille

Rakennusliittoon tulee nyt paljon kyselyjä rakennustyömaan sosiaalitiloista ja työmaan muista menettelyistä koronaviruksen aikana. Rakentajille sosiaalitilat ovat rakennustyömaan tärkein paikka työssäjaksamisen kannalta. Sosiaalitiloissa rakentajat pukeutuvat, peseytyvät, ruokailevat, kahvittelevat ja elpyvät taukojensa aikana raskaasta työstä.

Työnantajan on järjestettävä rakennustyömaalle työntekijöiden käyttöön riittävä määrä laadukkaita sosiaalitiloja. Tilat pitää siivota päivittäin ja tarpeen vaatiessa useamminkin. Säädös rakennustyömaiden henkilöstötiloista edellyttää tätä myös normaalitilanteessa.

Tavallisen käsienpesumahdollisuuden lisäksi työnantajan tulisi nyt järjestää käsidesiä kaikkien työntekijöiden käyttöön sosiaalitilojen eri alueille.

Työnantaja voi ohjeistaa, että työvaatteiden vaihto aamulla ja työpäivän päätteeksi tehdään porrastetusti, jotta kaikki eivät ole kylki kyljessä vaihtamassa vaatteita. Samoin ruokatunti ja kahvitauot voitaisiin toteuttaa sosiaalitiloissa porrastetusti yhdessä sopien. Työntekijöiden turvavälit tulee huomioida.

Koronaviruksen leviämisen ja rakentajan jaksamisen kannalta ei ratkaisuksi sovi, että sosiaalitilojen käyttöä rajoitetaan niin, että ruokailut siirretään tehtäväksi ulkona tai työvaatteet kuljetetaan kodin ja työpaikan välillä, jotta sosiaalitiloissa oltaisiin mahdollisimman vähän. Rakentajat elpyvät, pesevät ja ruokailevat sosiaalitiloissa, eivät ulkona hangessa. Työvaatteet ovat suojavaatteet, ja ne kuuluu säilyttää työmaan sosiaalitilojen pukukaapeissa.

Näissä poikkeuksellisissa olosuhteissa työnantajan ja työnjohdon tulee pystyä takaamaan työntekijöille turvalliset sosiaalitilat taukojen pitämiseksi. Lisäksi työnantajan tulee valvoa sosiaalitilojen turvallinen käyttö. Luonnollisesti työntekijöiden tulee noudattaa annettuja ohjeita.

Poikkeustilanne vaatii meiltä kaikilta työsuojelun yhteistyötä, jotta työnteko jatkuisi turvallisena rakennustyömailla. Työmaiden ja yritysten työsuojeluvaltuutetut ovat avainasemassa valvoessaan työmaan työturvallisuuden toteutumista. Jos työmaalla on työsuojeluun liittyviä ongelmia, ole yhteydessä ensisijaisesti oman yrityksesi, työmaan tai työmaan päätoteuttajan työsuojeluvaltuutettuun ja pyrkikää ratkaisemaan syntynyt ongelma työmaalla. Mikäli ongelma ei ratkea työmaalla, ole yhteydessä Rakennusliiton aluetoimistojen toimitsijoihin. Laitetaan sosiaalitilat ja muut mahdolliset työsuojelulliset puutteet yhdessä kuntoon!

Työministeriön päätös rakennustyömaiden henkilöstötiloista:
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1994/19940977

Tutustu myös rakennusalan työehtosopimusten määräyksiin sosiaalitiloista!

Sosiaalitilan tarkastuskertomuksella työsuojeluvaltuutetut pystyvät havainnoimaan rakennustyömaalla sosiaalitilojen lain edellyttämän minimitason. Käytä tarkastyspöytäkirjalomaketta antaessasi palautetta työnantajalle sosiaalitilojen kunnosta.

Rakennusliiton kannanotto 25.3.2020: Sosiaalitilat kuntoon