Takaisin

Seis häirinnälle työssä

Naisten kohtaama väkivalta on maailmanlaajuinen ongelma

 

Onko sinun työpaikallasi ohjeet, miten puuttua epäasialliseen kohteluun ja häirintään? Jos ei ole, sellaiset kannattaa laatia.

SAK:n työympäristö- ja tasa-arvoasioiden asiantuntija Anne Mironen neuvoo kirjoittamaan ohjeet niin, että ne kieltävät selkeästi myös seksuaalisen

Anne Mironen

häirinnän. Häirinnän ehkäisemisen voi ottaa myös osaksi työpaikan työsuojelun toimintaohjelmaa, jonka tekemiseen velvoittaa työturvallisuuslaki.
– Häirinnän kieltävät, yhteisesti sovitut selkeät ohjeet helpottavat häirinnän kohteeksi joutuneen mahdollisuuksia viedä asiaa eteenpäin työpaikalla.

Anne Mironen painottaa, että häirintä on aina työturvallisuuskysymys. Työnantajan velvollisuutena on suojella henkilöstöään myös henkisesti kuormittavilta asioilta, kuten häirinnältä, kiusaamiselta ja huonolta ilmapiiriltä.

Mironen muistuttaa, että seksuaalinen häirintä on ollut Suomessa rangaistava teko vuodesta 2014 lähtien.

SAK:n seksuaalisen ja sukupuolisen häirinnän kieltävät ohjeet työpaikalle tulostettavaksi

 

Työjärjestö ILO tavoittelee kansainvälistä
häirinnän vastaista sopimusta

Ammattiyhdistyliikkeen kansainvälinen kattojärjestö ITUC muistuttaa, että naiset ovat miehiä alttiimpia epäasialliselle käytökselle ja seksuaaliselle häirinnälle työssä.

Tutkimusten mukaan( https://www.ituc-csi.org/gender-based-violence) 35 prosenttia naisista eli maailmanlaajuisesti 818 miljoonaa naista on kokenut seksuaalista tai fyysistä väkivaltaa kotona, työpaikalla tai omassa yhteisössään.

Kansainvälinen työjärjestö ILO haluaa suitsia naisiin kohdistuvaa väkivaltaa kansainvälisellä sopimuksella. Järjestön tavoitteena on neuvotella uusi, aiempaa täsmällisempi häirintää ja väkivaltaa koskeva yleissopimus.

Neuvottelut sopimuksesta ovat edenneet nihkeästi työnantajapuolen vastustuksen takia. Myös osa hallituksista suhtautuu asiaan laimeasti.

Neuvotteluja sopimuksesta jatketaan ensi kesänä pidettävässä ILO:n työkonferenssissa.