Takaisin

Valtuusto kehottaa tarkastamaan putoamissuojauksia

Rakennusliiton valtuusto kehottaa kaikkia rakentajia kiinnittämään huomiota putoamissuojauksiin sekä putoamisen estävien valjaiden kiinnitykseen.

Helsingissä koolla ollut valtuusto korostaa, että allkuvuosi on ollut rakentajille musta.

Suomen rakennustyömailla on sattunut tänä vuonna jo kolme kuolemaan johtanutta työtapaturmaa. Yksi näistä kuolemaan johtaneista työtapaturmista ja ”läheltä piti tilanteet” ovat liittyneet putoamissuojausten puutteellisuuteen.

Rakentamisen toimialojen työturvallisuusviikko pidetään jälleen 14.-18.5.2018. Rakennusliitto kehottaa rakennustyömailla työskenteleviä tarkkailemaan työturvallisuusviikon teemapäivänä Telinetorstaina erityisesti putoamissuojauksen kunnossa oloa.

Yritysten ja työmaiden työsuojeluorganisaatioiden ihmisiä kehotetaan tarkastamaan työmailla varsinkin henkilökohtaisten putoamissuojainten oikea käyttö sekä putoamisen estävien valjaiden kiinnitys.Samoin kehotetaan kiinnittämään huomio siihen, onko työntekijöillä käyttötarkoitukseen soveltuva valjas käytössä ja osaako työntekijä pukea valjaat oikein päälle.

Rakennusliiton tarkoituksena on kiinnittää huomiota putoamisen estävän valjaan oikeaan käyttöön ja estää lisätapaturmien syntyminen.

 

Rakennusliitto

Valtuusto 4.5.2018