Takaisin

SAK: Saatavuusharkinta on edelleen tarpeen

Suomen suurin palkansaajajärjestö SAK korostaa, että työvoiman saatavuusharkinnasta ei ole perusteltua luopua, kun työttömyys on edelleen korkealla tasolla ja ulkomaisten työntekijöiden hyväksikäyttö tilastojen mukaan lisääntynyt.

Ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöä esiintyy Suomessa eniten aloilla, joissa on käytössä nollatyösopimuksia ja pitkiä alihankintaketjuja. Näitä aloja ovat muun muassa ravintola-, siivous-, rakennus- ja maatalousala.

 Johtaja Saana Siekkinen SAK:sta huomauttaa, että työehtojen valvonta ei toimi nykyisillä niukoilla resursseilla ja siihen on saatava lisää voimavaroja. Myös lakimuutoksia tarvitaan, jotta alipalkkausta, ihmiskauppaa ja työntekijöiden hyväksikäyttöä voidaan ehkäistä paremmin.

SAK ehdottaa maahanmuuttajille tarkoitettuja nopeita koulutusväyliä, jotka yhdistävät kielikoulutuksen ammattitaidon hankkimiseen.

Koulutuksen ja kielitaidon puute vaikeuttaa merkittävästi maahanmuuttajien työllistymistä ja altistaa heidät hyväksikäytölle.

     Ammatillisen tutkinnon suorittaminen on tärkeimpiä avaimia työllistymiseen erityisesti turvapaikanhakijoina tulleille maahanmuuttajille, sanoo johtaja Saana Siekkinen.

SAK ehdottaa kokeilua, jossa kielitaitovaatimuksia ammatillisen koulutuksen pääsyvaatimuksena väljennetään ja kieliopinnot yhdistetään ammatillisiin opintoihin.

Maahanmuuttajien työelämään siirtymistä voidaan nopeuttaa myös työnantajalle maksettavalla palkkatuella ja räätälöidyllä oppisopimuskoulutuksella, johon sisältyy kielikoulutusta sekä oppilaitoksessa että työpaikoilla.

     Eläketurvakeskuksen tutkimuksen mukaan palkkatuki edistää maahanmuuttajien työllistymistä ja parantaa heidän valmiuksiaan avoimille työmarkkinoille.

Siekkinen painottaa, että myös työnantajilla on vastuu maahanmuuttajien kotouttamisesta ja kielikoulutuksesta

     Työnantajan on kustannettava ja järjestettävä ulkomaisen työntekijänsä kielikoulutus, jos työntekijä rekrytoidaan suoraan EU- tai ETA-maiden ulkopuolelta.

Kymmenen faktaa ulkomaisen työvoiman saatavuusharkinnasta: www.sak.fi/ajankohtaista/uutiset/kymmenen-faktaa-ulkomaisen-tyovoiman-saatavuusharkinnasta-2017-10-12

Kymmenen ehdotusta maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen helpottamiseksi: http://www.sak.fi/ajankohtaista/uutiset/kymmenen-keinoa-edistaa-maahanmuuttajien-tyollistymista-2017-10-12

Vaikuta allekirjoittamalla adressi:
Ei lisää halpatyövoimaa Suomeen – Rakennusliitto

Jos työvoimaa aletaan tuoda EU:n ulkopuolisista matalan elintason maista, ongelma kärjistyy. Mahdollisuus saada pysyvä oleskelulupa EU:n alueelle on miljoonille ihmisille niin houkutteleva, että sen päälle maksettava palkka saa olla mitä hyvänsä. Ulkomailta lähetettyjen työntekijöiden palkkoja ei pystytä nykyäänkään juuri valvomaan ja kehitysmaista tulevien kohdalla se olisi täysin mahdotonta.
Allekirjoitathan Rakennusliiton Uudenmaan aluejärjestö ry:n aloitteesta perustetun adressin.

https://www.adressit.com/vastustamme_lakialoitetta_tarveharkinnan_poistamiseksi