Takaisin

Virolaisten jäsenten työttömyysturvassa ongelmia

Useampi työttömäksi jäänyt Rakennusliiton virolainen jäsen on kohdannut ongelmia työttömyyspäivärahan saamisessa. Syynä on EU:n ja Suomen sosiaaliturvasäännöstö.

Lomautettu virolainen rakentaja saa Rakennusalan työttömyyskassalta päivärahaa normaalisti.

Irtisanotun työntekijän kohdalla kassa joutuu selvittämään, onko työntekijän vakituinen asuinpaikka Virossa. Jos näin on, Rakennusalan työttömyyskassa ei lain mukaan saa maksaa työttömyyspäivärahaa ja työntekijän on haettava työttömyyskorvausta Virossa paikallisen järjestelmän mukaisesti.

Jos irtisanottu virolainen rakentaja merkitsee Rakennusalan työttömyyskassan lähettämään kyselykaavakkeeseen, että vakituinen osoite ja perhe ovat Virossa, se tarkoittaa, että työttömyyskassa ei saa maksaa päivärahaa. Tämä perustuu lainsäädäntöön, jota työttömyyskassan on pakko noudattaa, halusi se sitä tai ei.

Suomen työmarkkinoilla vakituisesti työskenteleviä virolaisia Rakennusliiton jäseniä ei pitäisi irtisanoa niissä tapauksissa, joissa se tarkoittaa, että työntekijät jäisivät ilman työttömyyskorvausta. Tällaisissa tapauksissa parempi olisi lomauttaa työntekijät toistaiseksi voimassa olevalla lomautuksella. Lopputuloshan on käytännössä sama. Näin myös Suomessa pysyvästi työskentelevillä virolaisilla säilyisi oikeus työttömyyskorvaukseen työttömyysjaksoilta samoin kuin suomalaisilla työtovereilla.

Irtisanomisilmoituksen saaneen työntekijän kannattaa keskustella välittömästi työttömyysturvaan liittyvästä ongelmasta työnantajan kanssa ja ottaa tarvittaessa yhteyttä Rakennusliiton toimitsijaan.

Tämä mahdollinen ongelma koskee muistakin EU-maista tulevia rakentajia, kokonaisuudessaan kuitenkin suhteellisen pientä porukkaa. Hyvällä tahdolla voimme hoitaa asiat niin, että yksikään Rakennusliiton jäsen ei jää työn loputtua tyhjän päälle, kansallisuudesta riippumatta.

Kyösti Suokas

Varapuheenjohtaja

Rakennusliitto