Takaisin

Työsuojeluvaltuutetut: nyt tulee kysely – hyvä tilaisuus parantaa asioita

Työsuojeluvaltuutetut saavat sähköpostiinsa kyselyn, jolla tutkitaan korjausrakennustyömaan työsuojelun toteuttamista. Kyselyn toteuttaa aluehallintovirasto.

-Korjausrakentaminen on tutkitusti vaarallista ja siinä sattuu paljon onnettomuuksia. Nyt on siis mainio tilaisuus vaikuttaa itse asioihin vastaamalla ja kertomalla puutteita sekä ehdottamalla parannuksia, korostaa työsuojelusihteeri Tapio Jääskeläinen Rakennusliitosta.

Tutkimuksessa selvitetään lähinnä kolmea asiaa:

1.Korjausrakennustyömaan työsuojelun toteuttamista

2.Eri tahojen ja toimijoiden vaikutusta siihen

3. Vuoden alussa tulleen asbestityön turvallisuusasetuksen vaikutuksia.

Tutkimus kohdistuu pinnoite-, purku- ja päätoteuttajayrityksiin sekä asbestiyrityksiin.

Kysely tehdään työnantajille, työsuojeluvaltuutetuille ja työsuojelutarkastajille.

Kyselyt ovat samansuuntaisia, mutta niissä on pieniä vivahde-eroja. Kyselyiden avulla on tarkoitus löytää näkökulmaa miten saman asian näkevät työnantajat, työsuojeluvaltuutetut ja työsuojelutarkastajat.

Tutkimuksen tavoitteena on kehittää työsuojeluvalvontaa erityisesti kemiallisten tekijöiden osalta. Tutkimuksesta saadun tiedon avulla voidaan jatkossa työsuojelutarkastuksia kohdentaa työturvallisuuden kannalta olennaisiin asioihin.

Kannattaa siis vastata ja vaikuttaa !