Takaisin

Valurautaviemärin katkaisukohdan maalaus todettiin urakkaan kuulumattomaksi työksi

Putkiasentajia pitkään askarruttanut tulkintakysymys valurautaviemärin katkaisukohdan maalauksesta on vihdoin saatu päätökseen.

Kyse oli Rakennusliitto ry:n ja LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n välisestä tulkintaerimielisyydestä työehtosopimuksen urakkahinnoittelukysymyksessä. Tulkintaerimielisyys koski sitä, kuuluuko valurautaviemäriputken katkaisukohtien pinnoittaminen erikoismaalilla työehtosopimuksen mukaiseen urakkahinnoittelun normiaikoihin sisältyvään työhön vai onko se normiaikoihin sisältymätöntä työtä.

Työtuomioistuin vahvisti ratkaisussaan Rakennusliiton kannan oikeaksi. Tuomioistuimen ratkaisu oli yksimielinen. Ratkaisun mukaan valurautaviemäriputkien katkaisukohtien pinnoittaminen erikoismaalilla on putkiasennusalan urakkahinnoittelun 1 §:n 2 momentin 2 kohtaan normiaikoihin sisältymätöntä työtä.

Ratkaisu tarkoittaa sitä, että maalaustyö ja siihen liittyvät muut työt kuten putkien kuljettelu asennuskohteesta maalauskohteeseen ja takaisin on niin kutsuttua hinnoittelematonta työtä. Korvaus tästä työstä siis maksetaan urakan ulkopuolelta.

Tulevissa urakoissa on tärkeää pitää tuntikirjanpitoa valurautaviemärin katkaisukohtien maalaustöiden aiheuttamasta lisäajasta. Tämä on välttämätöntä, jotta oikea työhön kulunut tuntimäärä tulee korvatuksi.

Koko ratkaisu on luettavissa työtuomioistuimen internetsivuilta osoitteesta:

http://tyotuomioistuin.fi/fi/index/tyotuomioratkaisut/tyotuomioratkaisut/1475819022795.html

Kimmo Palonen
neuvottelupäällikkö