Takaisin

Rakennusalan työehtosopimusratkaisun sisältö

Rakennusala teki työehtosopimusratkaisun, joka hyväksyttiin 25.8.2016 sekä Rakennusliiton että Rakennusteollisuus RT:n hallituksissa. Sopimuksesta julkaistu tiedote on ymmärretty jossain määrin väärin, joko tahattomasti tai tahallaan. Seuraavassa on sopimuksen keskeinen sisältö avattuna, mitä se sisältää ja mitä se ei sisällä:

Työaika ja uudet palkkausjärjestelmät

Sopimukseen ei sisälly palkankorotuksia, niin kuin eivät sisällä muidenkaan alojen jo tehdyt työehtosopimusratkaisut. Kun yli 90 % suomalaisista palkansaajista on tähän mennessä luopunut palkankorotuksistaan, sadat tuhannet jopa alentaneet palkkojaan, ei yksin rakennusalan palkkojen korottaminen olisi ollut realistinen neuvottelutavoite.

Rakennusalan työaika ei pitene. Sopimuksessa luetellaan työehtosopimusten jo sisältämiä mahdollisuuksia joustavampiin työaikoihin, mutta mistään uusista määräyksistä ei ole sovittu. On turha sopia jotakin uutta, kun entiset aivan tosissaan tehdyt ja molempia osapuolia hyödyttävät työaikamahdollisuudet ovat jääneet käyttämättä.

Liittojen yhteinen tavoite on kannustaa kehittämään yrityksissä uusia palkkausjärjestelmiä, jotka lisäisivät tuottavuutta ja antaisivat työntekijöille mahdollisuuden parempiin ansioihin. Palkat säilyvät kaikilta osin nykyisellään, urakkatyömääräykset ja urakkatyöhinnat niin ikään entisillään. Jos yrityksissä tai työmailla on kuitenkin halua ja kykyä kehitellä uusia keinoja, joilla tuottavuutta ja sitä kautta palkkoja voidaan kohottaa, sopijaosapuolet antavat tälle täyden tuen. Liitot järjestävät yrityksille ja työntekijöiden edustajille yhteistä koulutusta, jossa kerrotaan työehtosopimusten jo sisältämistä mahdollisuuksista.

 

Työkokeilu

Rakennusalalla on jo vuosia yritetty kehittää mallia, jossa nuoret voisivat tulla kokeilemaan rakennusalan töitä valtion palkkatuen turvin. Tämä on osoittautunut täysin mahdottomaksi. Byrokratia palkkatuen hakemiselle on raskas ja palkkatuen saamiseen liittyvät ehdot ovat niin kankeat, että hommasta ei ole tullut mitään. Myös valtion rahat palkkatukeen tahtovat olla kroonisesti loppu.

 

Kehitimme mallin, jossa ensimmäistä kertaa rakennusalan töihin tuleva saa mahdolliseen kokeilla, olisiko rakennusala hänelle mahdollinen. Ainoa rajaus kokeilijoille on, että aiemmin rakennustöitä tehneet eivät voi kokeiluun osallistua. Nämä pitää palkata työmaille normaalisti työehtosopimusten mukaisesti. Sama koskee ammattikoulutuksen suorittaneita. Näitäkään ei luonnollisesti voi mihinkään kokeiluun enää ottaa, vaan ammattikoulun käyneille on työehtosopimuksissa omat palkkamääräyksensä.

Luottamusmies ja yrityksen edustaja sopivat menettelystä, jolla kokeilijat otetaan yritykseen ja miten ja kuka heitä kouluttaa. Jos yrityksessä ei ole luottamusmiestä tai luottamusmies ei halua sopimusta tehdä, kokeilijoita ei yritykseen tule. Kokeilu on mahdollinen myös järjestäytymättömissä yrityksissä, jos näissä on luottamusmies. Rakennusliitto ei halunnut rajata villejä yrityksiä kokeilumahdollisuuden ulkopuolelle, koska vilpitön toive on, että mahdollisimman monella työhaluisella ja työkykyisellä olisi mahdollisuus kokeilla rakennusalan töitä. Kuten liitossa tiedämme, ne eivät ole töinä yhtään hassumpia.

Kokeilu kestää aina tasan puoli vuotta ja sinä aikana sopimus voidaan puolin ja toisin purkaa niin kuin koeaikainen työsopimus. Tällä haluttiin vähentää yritysten mahdollisesti tuntemaa kokeilijan palkkaamisen riskiä. Myös kokeilijalle annetaan mahdollisuus lopettaa sopimus ilman suurempia seremonioita, jos homma ei olekaan sitä, mitä haluaa tehdä.

Kokeilusopimus on työsopimus, johon liittyvät normaalit velvoitteet kuten työnantajan vastuu työsuojelusta ja eläke- ja muut sosiaalivakuutusmaksut. Palkka kokeilun ajalta on vähintään 6 euroa tunti ja siihen lisätään kaikki työehtosopimuksen mukaiset lisät, kuten esim. talonrakennuksessa vuosilomakorvaus 18,5 % ja erillinen palkanosa 7,7 %.

Palkka on mitoitettu pieneksi, jotta yritykset ottaisivat kokeilijoita palkkalistoilleen. Suurin ja käytännössä ainoa kokeiluun liittyvä riski on, että yritykset eivät ota kokeilijoita töihin. Kun luottamusmiehet ovat kokeilun vartijoita, mahdollisuudet käyttää järjestelmää väärin ovat hyvin vähäiset. Kokeilu myös päättyy 28.2.2018 eikä sitä uusita, jos viritys osoittautuu epäonnistuneeksi.

Puolen vuoden kokeilun jälkeen työkokeilijan kokeilu loppuu. Uutta kokeilusopimusta ei sama henkilö voi enää tehdä, ei myöskään toiseen yritykseen. Töitä voidaan jatkaa yrityksessä normaalissa työsuhteessa, jos näin sovitaan. Tällaisessa tapauksessa pitää yrityksen ja työntekijän tehdä uusi työsopimus normaaleilla työehtosopimuksen mukaisilla ehdoilla.

 

Varautuminen tulorekisteriin ja korttien yhdistäminen

Rakennusalalla tarvitaan lukuisa määrä erilaisia kortteja ja niitä pitää aika ajoin uusia. Liitot asettavat työryhmän, jonka tavoitteena on luoda kortti, jossa olisi kaikkien eri korttien sisältämät tiedot. Samalla valmistaudutaan tulevaan tulorekisteriin ja tavoitteena on, että esimerkiksi työttömyyskassan tarvitsemat tiedot olisi työntekijän jäsenkortissa eikä nykyisen kaltaista kuittirulettia tarvitsisi pyörittää. Nähtäväksi jää, mihin tämä työ johtaa.

Kyösti Suokas
varapuheenjohtaja
puh. 050 1587