Takaisin

Harmaan talouden valvonta rakennustyömailla on tuottanut tulosta

Työsuojeluviranomaisen tekemä harmaan talouden valvonta on saanut aikaan näkyviä tuloksia. Yhä useampi tilaaja selvittää, että sopimuskumppani on hoitanut yhteiskunnalliset velvoitteensa. Lisäksi rakennustyömailla työskentelee aiempaa vähemmän työntekijöitä, jotka eivät ole Suomen Verohallinnon tiedossa.

Vuonna 2015 tilaajavastuulakia noudatettiin selvästi paremmin kuin aiempina vuosina, erityisesti rakennusalalla ja teollisuudessa. Yhä useampi tarkastettu yritys on hoitanut selvitysvelvollisuutensa, ja yhä harvempi tarkastus johtaa laiminlyöntimaksuprosessin käynnistämiseen. Viime vuonna laiminlyöntimaksuprosessin käynnistymiseen johti noin 10 prosenttia tilaajavastuutarkastuksista, vuonna 2014 noin 15 prosenttia ja vuonna 2013 noin 18 prosenttia. Prosessin alkaminen ei aina johda laiminlyöntimaksuun.

”Muutoksen taustalla on muun muassa pitkäjänteinen valvonta, yhteistyö eri viranomaisten välillä sekä sidosryhmien aktiivisuus”, kertoo ylitarkastaja Mikko Vanninen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Myös tunnistekorttien valvontatulokset ovat hyvät. Vuodesta 2013 alkaen Etelä-Suomessa rakennustyömaiden tarkastuksilla kohdatuista työntekijöistä on yli 90 prosentilla ollut veronumerollinen tunnistekortti kunnossa. Esimerkiksi vuoden 2008 tunnistekorttien tehovalvonnassa kortit olivat kunnossa vain noin 66 prosentilla työntekijöistä. Tunnistekorttivalvontaa ovat tehostaneet erityisesti työsuojeluviranomaisen yhteistarkastukset poliisin kanssa, jolloin poliisi on voinut kirjoittaa havaituista puutteista sakon saman tien.

Myönteisestä kehityksestä huolimatta myös haasteita riittää yhä. Ulkomaisen työvoiman käytössä puutteita on etenkin rakennus-, ravintola- siivous- ja kuljetusaloilla. Monen työntekijän kohdalla ylitöitä ja muita lisiä jää maksamatta, tai palkka jää alle yleissitovassa työehtosopimuksessa määritellyn vähimmäistason. Myös työaikojen kirjaamisessa on paljon puutteita, jolloin työntekijöiden työaikoja ja maksetun palkan oikeellisuutta on hyvin vaikea selvittää. Kuljetusalalla taas ajo- ja lepoaikojen noudattamisessa on edelleen huomattavan paljon laiminlyöntejä.

Yllä kerrotut tulokset koskevat Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen tekemää valvontaa. Tarkempia tietoja valvonnan tuloksista löytyy Verohallinnon Harmaan talouden selvitysyksikön tuoreesta julkaisusta Harmaa talous – valvontatilastoja 2015, sekä Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen raportista Tilaajavastuuvalvonta 2015.