Takaisin

Työttömyyspäivärahojen leikkaus tulee voimaan

Hallituksen säästöohjelmaan sisältyvä työttömyyspäivärahojen leikkaus tulee voimaan vuoden alusta. Ansiosidonnainen päiväraha putoaa reilut 80 euroa silloin, kun päivärahan perusteena oleva palkka on yli 3116 euroa kuukaudessa. Muutos vaikuttaa niiden henkilöiden päivärahaan, joiden työssäoloehto täyttyy 1.1.2015 tai sen jälkeen ja joiden ansiopäiväraha lasketaan tämän vuoksi ensimmäistä kertaa tai uudelleen.

Syynä on se, että Suomen hallitus pyrkii säästämään ensi vuonna 50 miljoonaa euroa työttömyysturvamenoissa. Käytännössä leikkaus toteutetaan niin, että ns. taitekohta laskee 3445 eurosta 3116 euroon kuukaudessa.

Erityisen kovasti leikataan ns. korotettua ansio-osaa, jota maksetaan työllistymistä edistävien palvelujen ajalta sekä pitkän työuran päätyttyä 90 päivän ajalta. Esimerkiksi jos palkka on ollut 3000 euroa kuukaudessa, tipahtaa päiväraha 163 euroa kuukaudessa.

Työttömän velvollisuutta ottaa vastaan työtä työssäkäyntialueen ulkopuolelta lisätään ensi vuoden alusta lähtien. Työssäkäyntialue ulottuu 80 kilometrin säteelle kotipaikasta. Vuoden vaihteen jälkeen työttömän on otettava vastaan myös työssäkäyntialueen ulkopuolelta tarjottua työtä, jos päivittäinen työmatka kestää keskimäärin enintään kolme tuntia päivässä. Jos työ on osa-aikaista, aikaraja on kaksi tuntia. Työmatkan kesto arvioidaan aina julkisen liikenteen mukaisesti vaikka käytössä olisi oma auto.

 Lue lisää:

Muutokset vuoden vaihteessa