Takaisin

Nuoret toivoisivat lyhempää koulutusta

Suuri osa rakennusalalle tänä vuonna valmistuneista nuorista haluaisi lyhentää alan koulutusta. Varsinkin kolmas opiskeluvuosi koulussa koetaan turhaksi.

Vain noin kolmasosa rakennusalalle valmistuneista nuorista työllistyi tänä vuonna omaan ammattiinsa. Tämä selviää Rakennusliiton tekemästä hyvin kattavasta nuorisotutkimuksesta, johon vastasi lähes 2000 nuorta.

Samasta tutkimuksesta selviää, että rakennusalalla työskentelevien nuorten naisten ”euro on 99 senttiä”.

Kaikista rakennusaloille valmistuneista oli oman alansa töissä tutkimusta tehtäessä vain 35%. Vielä viime vuonna oman alansa töihin työllistyi selvästi suurempi osa nuorista eli noin 45%.

Työllistyminen vaihteli kuitenkin aloittain niin, että sisustajista oli töissä 22%, mutta talotekniikan taitajista 52%. Talonrakentajiksi valmistuneista nuorista oli päässyt oman alansa töihin 34%. Työttömänä oli 30%. Loput olivat työllistyneet muihin töihin, jatkoivat opiskelua tai suorittivat asepalvelusta.

Parhaiten olivat työllistyneet maanrakentajiksi ja lattianpäällystäjiksi valmistuneet nuoret. Maanrakentajanuorista oli oman alan töissä 52% ja lattianpäällystäjistä 57%.

Rakennusliitto tekee ammattioppilaitoksista valmistuneiden keskuudessa vuosittain  tutkimuksen, johon nuoret vastaavat itse. Sen lisäksi nuoriin ollaan yhteydessä puhelimitse ja sähköisesti.

Tänä vuonna ammattioppilaitoksista valmistui rakennusaloille 3836 nuorta, joista Rakennusliitto tavoitti tutkimukseensa 2413 eli 63%. Näin ollen tutkimuksen tulokset ovat erittäin luotettavat ja kattavat.

Tutkimuksen perusteella näyttää myös siltä, että nuorten palkat ovat tippuneet hieman edellisvuodesta. Pudotus on ollut lähes kautta linjan noin 20-30 senttiä tunnilta. Alle valmistuneiden miesten keskituntiansio on noin 11.30 euroa ja naisten 11.20 eli rakennusalalla ”naisten euro” on 99.11 senttiä. Julkisuudessa puhutaan usein siitä, että naisen euro on vain 80 senttiä.

Parhaiten tienattiin maanrakennuspuolella, jossa keskituntiansio oli 11,84 euroa. Talonrakennuksessa päästiin 11.31 euroon.

Lähes kaikki rakennusalalle valmistuneet nuoret olivat käyneet kolmivuotisen koulutuksen.

Suuri osa nuorista (42%) haluaisi kuitenkin, että rakennusalalla olisi käytössään 2+1 -vuotinen koulutus tai laajempi oppisopimusjärjestelmä. Koulussa opiskeltaisiin siis kaksi vuotta perusteita ja kolmantena vuonna oltaisiin työmailla. Monet vastaajat moittivat sitä, että varsinkin kolmas vuosi tahtoo on olla oppilaitoksissa tehotonta ajan kuluttamista.

Rakennusliitto on puhunut tällaisen mallin puolesta jo pitkään. Nyt onkin alkamassa Pirkanmaalla Rakennusliiton, Skanskan ja paikallisten oppilaitosten kanssa yhteistyössä kokeilu, jossa nuoret voivat päästä ammattikoulusta oppisopimukselle rakennustöihin toisena tai kolmantena vuonna.