Takaisin

Tunnetko kaikki kesälomakiemurat?

Kesä on tullut nyt  Suomeen ja sen myötä myös odotetut kesälomat. Mutta miten ihmeessä se loma määriteltiinkään ja saako sairastunut siirtää lomaansa? Lue tästä muutama muistettava ja tarpeellinen vinkki vuosilomista.

Lomanmääräytymisvuotena vuosilomaa kertyy 2,5 arkipäivää kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta, jos työntekijän työsuhde samaan työnantajaan on lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä eli 31. maaliskuuta mennessä jatkunut yhdenjaksoisesti vähintään vuoden. Tätä lyhyemmissä työsuhteissa lomaa vastaavasti ansaitaan kaksi arkipäivää kuukaudelta. Tämä tarkoittaa käytännössä seuraavaa:

Esimerkki 1. Jos työntekijän työsuhde on alkanut 1.2.2013, ansaitsee hän lomanmääräytymisvuodelta 1.4.2013–31.3.2014 vuosilomaa 30 päivää (12×2,5) eli viisi viikkoa, koska hänen työsuhteensa on kestänyt saman työnantajan palveluksessa 31.3.2014 mennessä yli yhden vuoden. Sitä edeltävältä ajalta eli 1.2.2013–31.3.2013, joka on siis edellistä lomanmääräytymisvuotta, kertyy lomaa neljä päivää (2×2) kahden lomanmääräytymiskuukauden ajalta.  

Esimerkki 2. Työntekijän työsuhde on alkanut 1.5.2012. Hänen on ansainnut vuosilomaa 31.3.2013 mennessä siis 22 päivää (11×2). Lomanmääräytymisvuoden 1.4.2013–31.3.2014 loppuun mennessä hänen työsuhteensa on kestänyt keskeytyksettä siis vähintään vuoden eli hänen vuosilomansa on 30 päivää (12×2,5) seuraavalla lomakaudella, vuoden 2014 kesälomakaudelle 24 päivää ja talvilomakaudella kuusi päivää. Vuosiloman pituus on siis 24–30 päivää riippuen työsuhteen kestosta.

Täytenä lomanmääräytymiskuukautena pidetään kalenterikuukautta, jolloin työntekijälle on kertynyt vähintään 14 työssäolopäivää tai työssäolon veroista päivää.

Lomakausi on 2.5.–30.9., jolloin työntekijän tulisi voida viettää lomaa 24 päivää. Mahdollisesti jäljelle jäävä osuus eli kuusi päivää, taas varsinaisen lomakauden ulkopuolella eli talvilomana 1.10.–1.5. Lomat tulisi aina pyrkiä antamaan yhtäjaksoisina. Lomapäiviksi lasketaan myös lauantait, vaikka ne eivät normaalisti olisikaan työntekijän työpäiviä.

Työnantaja määrää kesäloman ajankohdan ennakkoon

Vaikka työnantajaliiton kanssa yhteisesti tehdyn pysyväissuosituksen mukaan rakennusalan työntekijöiden kesälomat pidetään heinäkuussa, on pääsääntö, että työnantaja määrittää kunkin työntekijän kesäloman ajankohdan, kuultuaan ensin työntekijöiden toiveet. Eli riittää kun työnantaja laittaa esille lomalistan, johon kukin työntekijä voi merkitä toiveensa kesälomansa ajankohdaksi. 

Kesäloman ajankohta tulisi lain mukaan ilmoittaa työntekijöille viimeistään kuukautta ennen loman alkamista. Ellei ilmoittaminen kuukautta ennen ole mahdollista, on se kuitenkin ilmoitettava viimeistään kaksi viikkoa ennen loman alkamista.

Lähtökohtaisesti ilmoitettu loman ajankohta sitoo työnantajaa, eikä työnantaja voi muuttaa sitä yksipuolisella ilmoituksellaan ilman, että työntekijälle syntyy vahingonkorvausoikeus. Siis jos työnantaja muuttaa jo ilmoittamaansa työntekijän kesäloman ajankohtaa, on työntekijän noudatettava tätä muutosta uhalla, että noudattamatta jättäminen saattaa antaa työnantajalle perusteen irtisanoa työsopimus.

Työntekijälle on kuitenkin loman muuttamisesta saattanut aiheutua erilaisia kustannuksia esimerkiksi loma-ajaksi vuokratun loma-asunnon, lomamatkan tai vaikkapa Kuhmon kamarimusiikin tai Ruisrokin pääsylipuista. Loman muuttamistilanteissa työnantaja vastaa näistä kuluista. Työntekijän on luonnollisesti vaadittava korvausta työnantajalta tositteita vastaan. 

Erikseen pitää tietenkin muistaa, ettei työnantaja kuitenkaan voi keskeyttää työntekijän jo alkanutta lomaa.

Sairastuminen vuosiloman aikana

Aikaisemmin voimassa olleen lain mukaan työntekijällä oli seitsemän omavastuupäivää ennen jäljellä olevan loman siirtymistä. Uuden 1.10.2013 voimaan tulleen lain mukaan näin ei enää ole.

Jos loma on alkanut ja työntekijä sairastuu loman aikana, lomaa on siirrettävä ilman omavastuuaikoja. Loman siirtämistä tulee kuitenkin pyytää viipymättä ja sairauspoissaolosta tulee toimittaa luotettava selvitys. Luotettavalla selvityksellä tarkoitetaan asianomaisella työehtosopimuksella sovittua todistusta tai muuta selvitystä. Käytännössä lääkärintodistus on syytä toimittaa aina kun se on mahdollista. Yrityksissä olisi hyvä sopia kenelle mahdolliset siirtopyynnön lomien aikana tehdään.

Työkyvyttömyyden perusteella siirretty vuosiloma ei automaattisesti pidennä työntekijän jo alkanutta lomaa. Siirretty loma tulee kuitenkin lähtökohtaisesti antaa lomakaudella (2.5. – 30.9.). Mikäli tämä ei ole mahdollista esimerkiksi yrityksen tuotannollisista syistä tai työntekijän työkyvyttömyyden jatkumisen vuoksi, siirretty kesäloma voidaan antaa saman kalenterivuoden aikana.

Vuosilomapalkat määräytyvät rakennusalalla kunkin työehtosopimuksen mukaan. Niiden laskemista helpottavat selitelmät löytyvät muun muassa Rakentajakalenterin liitteestä.

Kesälomien kynnyksellä

Kimmo Palonen

työehtotoimitsija