Takaisin

Tarkoitushakuisuus paistaa eläkeselvityksissä

Eläkeneuvottelujen pohjaksi tehdyissä selvityksissä on vähätelty tarkoitushakuisesti sitä, miten paljon suomalaiset haluavat jatkaa työelämässä 63 ikävuoden jälkeen.

Tilastokeskuksen tutkimuspäällikkö Anna-Maija Lehto väittää uusimmassa blogikirjoituksessaan, että meillä ”halutaan uskoa, että työurat eivät vapaaehtoisuuden perustalta pitene”.

”Samalla selvitykset heijastelevat tiettyä ihmiskäsitystä. Ajatellaan, ettei kukaan jatkaisi työuraansa yli 63 vuoden, jollei ole aivan pakko.”, korostaa Lehto.

Lehdon mukaan myös joustava 63-68 -vuoden eläkeikä toimii nyt hyvin. Vielä paremmin se toimii vain Ruotsissa, jossa jousto on suurempaa eli eläkkeelle voi jäädä 61-67 -vuotiaana.

Suomessa ja naapurimaassa Ruotsissa nimittäin jatkaa poikkeuksellisen suuri osa työntekijöistä työn tekoa yli 60 -vuotiaana. Suurempikin määrä jatkaisi, jos töitä olisi.

”Eurooppalaiset tilastot taas kertovat siitä, että ikääntyneiden työssäolo on Suomessa paljon tavallisempaa kuin EU-maissa keskimäärin. Kun Suomessa 60–64-vuotiaiden työllisyysaste oli 44 prosenttia viime vuoden viimeisellä neljänneksellä, oli vastaava osuus EU28-maissa keskimäärin 35 prosenttia. Ruotsissa 60–64-vuotiaiden työllisyysaste oli selvästi korkein, 67 prosenttia”, ruotii Lehto.

 

Lue Lehdon blogi kokonaisuudessaan:

Pakoilevatko suomalaiset töitä?