Takaisin

Sopimusneuvottelut alkavat heti tammikuun alussa

Rakennusliiton ja Rakennusteollisuus RT:n väliset neuvottelut uudesta työehtosopimuksesta pyörähtävät virallisesti käyntiin tammikuun 8. päivä.

Rakennusliitto on täsmentänyt omia tavoitteitaan sekä Jyväskylän maakokouksessa että sen jälkeen pidetyissä ammattialojen työryhmätapaamisissa. Myös liiton hallitus ja edunvalvontaosasto ovat valmistautuneet ennen joulua tuleviin neuvotteluihin.

Neuvottelut alkavat keskiviikkona 8.1.2014 ensin johtotason tapaamisella. Siinä hahmotellaan mm. neuvotteluaikataulua ja juoksutusta.

Kaikki Rakennusliiton solmimat työehtosopimukset päättyvät helmikuun lopussa. Liittokokouspäätösten mukaisesti liiton täytyy tavoitella ”ostovoimaa lisääviä ja rakennusteollisuuden työntekijöiden työoloja parantavia sopimuksia”.

Jos uutta sopimusta ei ole solmittu ennen 1.3.2014, alkaa sopimukseton tila.

Rakentajat ovat asettaneet tavoitteita Jyväskylässä pidetyssä suuressa maakokouksessa. Sen jälkeen pidettiin Helsingissä ammattialatyöryhmien kokoukset, joissa käytiin yksityiskohtaisempien tavoitteiden kimppuun.

Rakennusliitto ja Rakennusteollisuus RT solmivat kahdeksan yleissitovaa työehtosopimusta.

Myös tällä sopimuskierroksella kaikki ammattialat kulkevat rinta rinnan eli kaikille aloille tehdään sopimukset yhteistoiminnassa.

Kun neuvottelutulos saavutetaan, se käsitellään välittömästi liiton hallituksessa. Jos tilanne on erityisen vaikea tai sitä halutaan pohtia laajemmin, voidaan kutsua koolle myös liiton valtuusto.

Varsinaisia euromääräisiä ja tai prosentuaalisia korotustavoitteita ei ole vielä esitetty.

Rakennusliitto tiedottaa koko neuvottelujen ajan avoimesti kaikesta siitä, mistä on päästy sopimukseen työnantajien kanssa. Sen sijaan neuvottelupöydissä olevien keskeneräisten asioiden osalta annetaan neuvottelijoille täysi rauha.

Yleensä sopimukset ovat kokonaisuuksia eli ne elävät viime hetkeen asti. Kun yksikin asia on sopimatta, on koko sopimus avoinna.

Rakennusliitto pyrkii siihen, että sopimukset olisivat kaikki kasassa viimeistään maaliskuun alussa.

Neuvottelutilannetta voi seurata parhaiten liiton verkkosivuilla osoitteessa https://rakennusliitto.fi