Takaisin

Rakennusliitto ja Kansan Arkisto keräävät muistoja työolosuhteista

 

Rakennusliitto täyttää 90 vuotta vuonna 2014. Juhlan kunniaksi rakennetaan Rakennusliiton kesäpäiville Savonlinnaan 7.-8.6.2014 näyttely, joka esittelee rakentajien työolosuhteita ja niiden muutoksia. Nyt onkin aika kerätä omakohtaisia muistoja aihepiiristä. Keruussa syntyneet muistelmat talletetaan Kansan Arkistoon myöhempää tutkimusta varten. Niitä käytetään myös mahdollisuuksien mukaan kesäpäivien näyttelyssä nimettöminä. Näyttely kiertää myös mahdollisesti muissa tapahtumissa.

Muistelmia toivotaan niin vanhemman kuin nuoremmankin polven rakentajilta. Myös uudemmat 2000-luvun kokemukset kiinnostavat.

Muistoja toivotaan erityisesti näistä aihepiireistä:

  •  Työturvallisuus ja työsuojelu: työsuojeluvaltuutetut, työtapaturmat, suojavarusteet, kampanjat (esim. myrkkymaalikampanja), asbesti jne.
  •  Työolosuhteet ja työhyvinvointi: työvälineet, työmaat, työpaikkaruokailu, virkistystoiminta, juhlat

Vastauksien toivottu pituus on noin 1-30 sivua käsin tai koneella kirjoitettuna.  Ne voi lähettää 24.1.2014 mennessä paperimuodossa osoitteeseen Rakennusliitto, Sissi Kähkönen, PL 307, 00531 Helsinki tai sähköpostin liitetiedostona (.doc, .docx, .rtf tai .pdf –muodossa) osoitteeseen sissi.kahkonen@rakennusliitto.fi. Mukaan liitetään nimi ja yhteystiedot sekä muistelijan syntymävuosi ja ammatti sekä mielellään puhelinnumero. Lisäksi on mainittava, saako muistelman osia käyttää Rakennusliiton 90-vuotisnäyttelyn yhteydessä. Näyttelyssä lainattavista muistelmista ilmoitetaan kertojan syntymävuosi ja ammatti mutta ei nimeä eikä asuinpaikkaa.

Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan mukavia palkintoja.