Takaisin

Nojatikkaiden käytössä piilee monta vaaraa

Telinetorstai-toimintapäivänä muistutetaan, että tikkaat eivät ole työvälineitä.  Rakennustyömailla ympäri maan tehdään 16.5. laajalti työtelineiden tarkastuksia. Toimintapäivän aikana työmailla kerrotaan myös putoamissuojaukseen ja henkilökohtaisiin turvavarusteisiin liittyvistä asioista.

Yritykset tekevät työmaillaan putoamissuojausten kunnossapitotarkastuksia ja myös työsuojeluviranomaiset valvovat tehostetusti rakennustyömaita. Tänä vuonna erityishuomion kohteena on nojatikkaiden turvallinen käyttö.

”Työn tekeminen nojatikkailla ei ole turvallista ja siksi tikkailla työskentely on kiellettyä. Nojatikkaita voidaan käyttää lyhytaikaisena kulkutienä. Silloinkin tikkaat tulee kiinnittää ja tukea asianmukaisesti. Pidempiaikaista työtehtävää varten pitää rakentaa työteline tai käyttää henkilönostinta”, sanoo Rakennusliiton työsuojelusihteeri Tapio Jääskeläinen.

Telinetorstai-juliste 2013

 

Turvallisuudesta lipsuminen kostautuu

”Etenkään pienemmissä remonteissa ei osata arvioida työssä piileviä vaaroja. Vaikka määräykset ovat vuosien varrella tiukentuneet, nojatikkaita käytetään edelleenkin sellaisissa töissä, joissa tulisi käyttää kunnollisia työtelineitä tai henkilönostinta. Usein tikkaita käytettäessä on kyse pienestä, lyhytaikaisesta työsuorituksesta.  Ajatellaan, että työ on helpointa hoitaa tikkailta käsin, eikä rakenneta kunnollista telinettä tai käytetä asianmukaista henkilönostinta. Vakava tapaturma ei edellytä putoamista korkealta, vaan myös matalammalta putoaminen voi olla kohtalokas”, Jääskeläinen muistuttaa.

Tikkailta työskentelyssä on omat vaaransa. Vuosina 1992 – 2011 sattui 17 kuolemaan johtanutta työtapaturmaa. Näistä kahdeksan sattui rakennustyössä.  Vuonna 2011 sattui kaksi kuolemaan johtanutta nojatikkailta putoamista.

 

Asetus määrittelee
tikkaiden oikeaoppisen käytön

Asetuksen mukaan tikkaiden käyttö on suunniteltava asianmukaisesti. Nojatikkaita ei saa käyttää työalustana. Nojatikkaita saa käyttää vain tilapäisinä kulkuteinä, nostoapuvälineiden kiinnittämiseen ja irrottamiseen sekä muihin vastaaviin lyhytaikaisiin, kertaluonteisiin töihin. Nojatikkaiden pituus saa olla enintään kuusi metriä.

Työnantajan tulee arvioida tikkaiden käytön vaarat ja vaarojen merkitys. Tikkaita käyttäville työntekijöille on annettava opastus ja ohjeet tikkaiden turvalliseen käyttöön. Nojatikkaiden käytössä piileviä vaaroja ei voi koskaan korostaa liikaa.

 

Telinetorstai -projektiryhmässä mukana olevat tahot:

 

 • Rakennusliitto ry
 • Ammattiliitto PRO
 • Rakennusteollisuus RT ry
 • Sosiaali- ja terveysministeriö
 • Etelä-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue
 • Opetushallitus
 • Työturvallisuuskeskus
 • Kiljavan opisto
 • Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry
 • JM Rakentamisturva Oy
 • YIT Rakennus Oy
 • Lemminkäinen Talo Oy
 • Telinekataja Oy
 • Skanska Rakennuskone Oy
 • NCC Rakennus Oy
 • Rudus Oy
 • IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy
 • Tapiola-ryhmä
 • OP-Pohjola