Takaisin

Verottaja kohtelee matkatyöntekijää kaltoin

Rakentaja-lehti 17.6.2021
Kuva: Jukka Nissinen

Karkeasti ottaen noin kolmasosa Infra-alan työntekijöistä työskentelee matkatöissä. Työehtosopimuksen mukaan työnantajan kuuluu maksaa matkatyössä työskentelevälle työntekijälle päivärahaa ja järjestää hänelle asunto. Asunnon täytyy olla sellaisen, jossa työntekijä asuu yhden hengen huoneessa. Pääsääntöisesti työnantajat huolehtivat asuntoasiat kohtuullisen hyvin.

Alan työkomennukset kestävät muutamasta päivästä useisiin vuosiin. Komennuksen kestäessä useampia vuosia ovat työnantajan maksama päiväraha sekä työnantaja kustantama asunto vaarassa mennä verolle. Näin käy, jos komennus kestää yli 3 vuotta. Koronan takia vuodelle 2021 on tähän poikkeus. Mikäli 3 vuoden määräaika tulee täyteen tänä vuonna, työnantajan järjestämää majoitusta pidetään asumisena vasta 3 vuoden ja 6 kuukauden jälkeen. Verotus rankaisee tällä tavalla työntekijää, joka on valmis kulkemaan pitkiäkin matkoja hankkiakseen elantoa perheelleen.

Infra-alan pitkäkestoiset työmaat sijaitsevat lähes poikkeuksetta syrjäseuduilla, jossa puolison työllistyminen on vaikeaa, jos ei mahdotonta. Työntekijät asuvat yhteismajoituksessa käytössään 1 huone, yhteinen keittiö, jossa yhteinen jääkaappi ja yhteiset pesutilat. Tätä autuutta saattaa jakaa 5, kuusikin työntekijää ja tätä sanotaan asuntoeduksi. Verotuskäytäntö johtaa siihen, että komennus joudutaan usein keskeyttämään.

Työvoiman liikkuvuudesta tai liikkumattomuudesta on keskusteltu pitkään. Yhteiskunnallisessa keskustelussa puhutaan niin sanotusta kohtaanto-ongelmasta eli työpaikat ja työttömät työnhakijat eivät kohtaa toisiaan. Työpaikka on paikkakunnalla A ja työtön paikkakunnalla B. Jos B-paikkakunnalla asuva työntekijä ottaa vastaan työpaikan paikkakunnalta A, puhutaan niin sanotusta hakeutujasta. Hakeutujaa eivät koske edellä kerrotut verottajan määräykset. Hakeutujalle ei voi maksaa lainkaan verotonta päivärahaa ja työnantajan maksama asunto on verotettavaa tuloa. Entäpä, jos työnantaja ja työntekijä voisivat sopia, että työnantaja järjestää majoituksen hakeutujalle ja maksaa tälle verotonta päivärahaa? Tällainen etuus voisi olla määräaikainen, esimerkiksi vuoden kestävä.

Hakeutuvalla työntekijällä on toki mahdollista saada Kelan maksamaa liikkuvuusavustusta, mikäli on oikeutettu työttömyyskorvaukseen. Samoin työntekijä voi vähentää verotuksessa kohonneita elantokustannuksia verottajan edellytysten täyttyessä. Hyviä asioita työntekijän kannalta, mutta eikö olisi selvempää, jos työnantaja saisi maksaa suoraan päivärahaa?

Tarkoitus ei ole esittää infra-alan työtekijöistä verovapaata rälssiä, mutta kannattaisiko tuota kokeilla? Perheellisten työntekijöiden muuttaminen pysyvästi esimerkiksi pääkaupunkiseudulle on hankalaa jo pelkästään asuntojen ja vuokrien kohtuuttoman korkea taso.

Työnantajapuolelta kuulee usein väitteitä ammattitaitoisen työvoiman puutteesta Infra -alalla. Pulaa työvoimasta varmaan aika ajoin ja alueellisesti esiintyykin. Alan koulutukseen hakeutuu takavuosia vähemmän opiskelijoita. Rakennusliito on ollut mukana useissa kampanjoissa alan imagon parantamiseksi, jotta kuva öljyä suihkuavista ja rasvaa tihkuvista koneista muuttuisi vastaamaan nykyistä tilannetta. Ala on siirtynyt nykyaikaan ja koneissa on todella paljon tietotekniikkaa. Alan vetovoiman ja työntekijän ja työpaikan ongelmien kannalta on olemassa monen tyyppisiä ratkaisuja. Yksi ratkaisu molempiin ongelmiin löytyy työnantajapuolen työkalupakista. Vanha sanontahan meni jotenkin näin: Raha ratkaisee.

Teksti: Matti Korhonen, neuvottelupäällikkö, sopimusalavastaava infra-ala