Takaisin

Uusi A-kassa käynnistyy vuodenvaihteessa

Rakentaja-lehti 4.11.2021

Rakennuskassa, Teollisuuden työttömyyskassa sekä journalistien ja kulttuuriväen työttömyyskassa Finka yhdistyvät vuodenvaihteessa. Rakennuskassan jäsenet siirtyvät uuteen A-kassaan automaattisesti.

– A-kassan jäsenpalvelujen on oltava niin laajat ja monipuoliset, että jäsen tavoittaa meidät ja me tavoitamme jäsenen, Teollisuuskassan johtaja Irene Niskanen sanoo.

Uusi Avoin työttömyyskassa on nimensä mukaisesti avoin kaikkien alojen työntekijöille. Reilun 198 000 jäsenen A-kassasta tulee Suomen kolmanneksi suurin työttömyyskassa.

Teollisuuden työttömyyskassan johtaja Irene Niskanen on jo työttömyyskassojen yhdistymisten konkari. Entisten Puuliiton ja Teamin kassat sulautuivat vuonna 2018 Metallityöväen työttömyyskassaan, jolloin nimi muuttui Teollisuuden työttömyyskassaksi.

– Uudessa A-kassassa on noin 140 työntekijää. Kaikki tekijät ovat tarpeen, Niskanen toteaa.

Sulautuvien kassojen työntekijät siirtyvät uuteen A-kassaan vanhoina työntekijöinä.

–  A-kassan työntekijät tuntevat jäsenistön työalat valmiiksi.

Kaikki 3 työttömyyskassaa ovat ammattiliittojensa perustamia, mikä lisää esimerkiksi tessin palkkausnormien ymmärrystä.

– Tämä aika on synnyttänyt A-kassan. Yhteiskunta on muuttunut. Työttömyyskassa- ja ansioturvajärjestelmä on suurten muutosten kohteena. Sosiaaliturvan kokonaisuudistuksesta, joka jatkuu vuoteen 2027 asti, tulee väistämättä kassoille muutosvaatimuksia.

Niskasen mukaan yhteys kassojen takana oleviin ammattiliittoihin säilyy. Suurin osa uuden kassan jäsenistä ovat myös ammattiliiton jäseniä.

– Olemme jatkossakin vahvasti työntekijöiden asialla.

Työelämän kuviot muuttuvat moninaisemmiksi. Pitkät vakinaiset työsuhteet harvinaistuvat myös muualla kuin rakennusalalla. Alanvaihdosta tulee nykyistäkin yleisempää.

– Kun liikkuu eri ammattialojen välillä, jatkossa on helpompi pysyä saman työttömyyskassan jäsenenä.

Yksi yhdistymistä helpottava tekijä on se, että ammattiliittojen maksatusjärjestelmät ovat saman yrityksen ylläpitämiä.

– Yhdistyminen on edennyt aikataulussa. Valmistelutyöt tietojärjestelmien osalta on aloitettu hyvissä ajoin, Niskanen kertoo.

Työt aloitettiin viime vuonna. Finanssivalvonnan virallinen hyväksyntä tuli syyskuussa.

Pykäläviidakko kasvaa tiheämmäksi

Työttömyyskassat välittävät ja vastaanottavat yhä enemmän informaatiota viranomaisten tietojärjestelmistä. Työttömyysturvaan liittyvä lainsäädäntö on jo nyt hyvin mutkikasta eikä todennäköisesti muutu selkeämmäksi tulevaisuudessakaan.

– Jo se, että työttömyyskassa selviää kaikista muutoksista, vaatii rahan lisäksi osaavaa henkilöstöä. Pieni kassa ei välttämättä selviä näistä vaatimuksista, Niskanen sanoo.

Facebookin kaatuminen lokakuun alussa oli hyvä muistutus siitä, että tietojärjestelmät ovat haavoittuvia. Työttömyyskassan on oltava tavoitettavissa mahdollisimman monella tavalla.

– Myös jäsenkenttä on entistä moninaisempi, joten palveluja ja palveluväyliä on oltava entistä enemmän.

Rakennusliiton luottamushenkilöille A-kassa tarjoaa päivystyspuhelimen ja omat infosivut netissä. Rakennuskassan väki on aiemmin tullut pyydettäessä isommille työpaikoille helpottamaan lomautusten aiheuttamaa paperisotaa.

– Näitä tilaisuuksia jatketaan tarpeen mukaan. Sen lisäksi meillä on viikoittaiset infotilaisuudet luottamushenkilöille eri aiheista.

Yhteydenpito välittää ennakkotietoa myös työttömyyskassalle, jolloin työkuorma on ennustettavampi kassallekin.

A-kassan lähtökohta on, että jäsenmaksut määräytyvät aluksi ammattiliittojen päätösten kautta. Isomman työttömyyskassan toiminta tuo todennäköisesti säästöjä muun muassa tilavuokrissa ja tietojärjestelmäkuluissa, mikä voi keventää työttömyyskassan jäsenmaksua tulevaisuudessa.

Kassoille lisää tehtäviä

Rakennuskassan johtaja Jan Peltonen on tyytyväinen ison urakan lopputulokseen.

– Kassojen yhdistyminen ei ole hetken mielijohde, vaan sitä on valmisteltu vuoden 2020 keväästä lähtien. Yhteisenä tavoitteena on synnyttää asiantunteva, parasta jäsenpalvelua tarjoava ja jäsenmaksultaan kilpailukykyinen työttömyyskassa.

43 000 jäsenen Rakennuskassa olisi tulevaisuudessa ollut liian pieni yksittäinen toimija tiukentuvan finanssisäätelyn ja pirstaloituvamman työelämän haasteiden edessä. Esimerkiksi Finanssivalvonta on tiukentanut koko ajan kassojen sääntelyä sekä vaikeuttanut ammattiliittojen ja kassojen välistä yhteistyötä.

Hallituksen asettama Sosiaaliturvakomitea pohtii parhaillaan muun muassa ansiotyön ja sosiaaliturvan sekä palvelujen ja etuuksien yhteensovittamista. Komitean toimenpide-ehdotukset valmistuvat viimeistään vuonna 2027.

– Jo lähitulevaisuudessa kassoille tulee lisää työttömien neuvontatehtäviä. Odotettavissa on, että kassojen tekemien päätösten määrä tulee kasvamaan, Peltonen ennustaa.

Isompi organisaatio pystyy palvelemaan paremmin rakennusalan normaaliin suhdannekiertoon kuuluvissa työttömyyden ruuhkahuipuissa. Samoin palveluiden tarjoaminen jäsenille on helpompaa.

– Sulautuminen ei tuo mitään ylimääräistä työtä nykyisille Rakennuskassan jäsenille. Jäsenyys siirtyy automaattisesti vuodenvaihteessa.

Teksti ja kuvat: Jukka Nissinen

– Uusi A-kassa jäsenmaksultaan kilpailukykyinen työttömyyskassa, Rakennuskassan johtaja Jan Peltonen lupaa.