Takaisin

Sananrieskaa puhujapöntöstä

Rakentaja-lehti 9.6.2023

Liittokokouksessa käytiin yleiskeskustelua aikaisempaa vähemmän.

Liittokokouksessa koeäänestettiin kokousohjelman juoksutuksesta.

Rekrytointipalvelu Sihdin rakennusalan pääluottamusmies Nina Koivumäki osasto Kympistä Tampereelta kiinnitti huomiota vuokratyöntekijöiden työturvallisuustilanteeseen. Vuokratyöntekijöiden osuus tilastoiduissa työtapaturmissa on merkittävän iso. Koivumäki epäilee, että kaikkia vuokratyöntekijöiden työtapaturmia ei edes ilmoiteta eteenpäin.

– Vuokratyötä tilaavien yritysten ja vuokratyöntekijöitä välittävien yritysten pitää jatkossa keksiä yhteistyössä keinoja, joilla vuokratyöntekijöiden turvallisuuspoikkeamien ilmoittaminen muodostuu rutiiniksi niin, että työntekijä myös uskaltaisi kertoa tapaturmista ilman työttömäksi jäämisen pelkoa.

Vuokratyöntekijöiden järjestäytymisasteen kasvattaminen ei ole helppoa.

– Vuoden 2016 lopussa luottamushenkilöitä oli 3 vuokrayrityksessä. Nyt keväällä 2023 meitä on 8 yrityksessä. Ei voi sanoa, että on ollut helppoa hommaa. Toimitsijat tietävät, kuinka hankalaa on saada vuokratyöntekijöitä liiton jäseniksi, saati sitten luottamushenkilöksi.

– Olen tyytyväinen vuokratyöntekijöiden työryhmän perustamiseen. Se on tarpeellinen kanava, työn, työolosuhteiden ja työehtojen eteenpäin viemiseksi. Toivon työryhmän saavan jatkoa.

Tulikiven pääluottamusmies Lassi Kirjavainen Juuan osasto 490:stä oli huolissaan liittovaalien nukkuvista äänestäjistä.

– Äänestysaktiivisuus on Rakennusliitossa jämähtänyt 18 prosenttiin.

Kirjavaisen mukaan postitse lähetetyn äänestyskoodin käyttämistä pidettiin hankalana. Kaiken lisäksi postin lakko vei äänestysmahdollisuuden monelta Rakennusliiton jäseneltä.

– Äänestyksessä tulee siirtyä vahvaan pankkitunnisteeseen. Olen ymmärtänyt, että tästä on myös liitossa jo puhuttu. Toivon, että tähän siirrytään jatkossa.

Uusia osastoja, vanhoja kierouksia

Destian pääluottamusmies Tapio Ristamäki tuoreesta Raksan infra-alan osasto 544:stä kiitti hyvin sujuneesta ammattiliiton vaihdosta liiton työntekijöitä. Destiasta tuli 3 uutta osastoa Rakennusliittoon entisten JHL:n jäsenten vaihtaessa liittoa. Vaikka yhteistyö Destian johdon kanssa sujuu hyvin, Ristamäki ei halua lisätä paikallista sopimista.

– Silloin kun työnantajalle on edullista saada sopimus, sormia napsauttamalla löytyy kokous- ja neuvotteluajat. Mutta sitten kun sopimustekstissä olisi parannettavaa työntekijöiden kannalta, työnantajan edustajilla on kauheasti muita kiireitä ja millään ei löydy neuvotteluaikaa, Ristamäki kertoi epäsuhdasta.

YIT:n pääluottamusmies Jussi Sakari Tampereen osasto Kympistä ehdotti harmaan talouden ja kevytyrittäjyyden poiskitkemisen avuksi perustettavaa, liiton toimitsijoista ja aktiiveista luottamushenkilöistä koostuvaa tuki- ja koulutusryhmää.

– Kaikkialta Suomesta löytyy harmaata taloutta ja ulkomaalaista riistettyä työvoimaa ihan pohjoisinta Lappia myöten.

Ongelmat keskittyvät Sakarin mukaan Etelä-Suomeen, mutta varmuuden vuoksi kaikilla luottamushenkilöillä pitäisi olla tiedossa harmaan talouden tunnistamiseen erikoistunut yhteyshenkilö.

– Tällä viikolla kävin työmaalla, jossa tapasin aliurakoitsijan työntekijöitä. Kyseiset työntekijät olivat aikaisemmin olleet aliurakoitsijalla töissä, mutta olivat siirtyneet aliurakoitsijan seuraavan ketjun palvelukseen. Veloitushinta oli YIT:lle sama ja se herätti aika monta kysymystä, Sakari antoi esimerkin työvoiman hämärästä ketjutuksesta.

Aliurakoitsijafirman toimitusjohtaja ei pystynyt kertomaan työsuhteiden laatua ja lupasi selvittää asian kirjanpitäjältä. Vastausta ei kuitenkaan ole saatu yhteydenoton jälkeen.

– Usein käy niin, että kirjanpitäjät sattuvat sairastumaan, kun näitä asioita selvitetään.

Uusia visioita, nuorisotyöhön paukkuja

Salon osasto 056:n puheenjohtaja KatjusaLeväniemi on saanut tukea vanhoilta aktiiveilta ay-uransa eri vaiheissa. Kaikilla ei kuitenkaan ole yhtä helppoa tulla mukaan toimintaan.

– Tiedän, että on yhä osastoja, joissa naisia tai uusia hallituksen jäseniä ei kuunnella. Vanhat valtiomiehet ovat sitä mieltä, että aina on toimittu näin ja tullaan jatkossakin toimimaan. Ollaan jämähdetty mukavuusalueelle ja saavutettu tiettyjä etuja, eikä näistä olla halukkaita luopumaan yhteisen edun hyväksi. Tämä ei tietenkään koske kaikkia osastoja.

Leväniemen mukaan toimintatapoja uudistamalla on mahdollista saada uutta virtaa toimintaan. Oman toiminnan arvot pitää olla kunnossa, jotta voi korjata työelämän ongelmia.

– Maailma muuttuu ja meidän pitäisi muuttua siinä mukana.

Rakennusliiton tulevaisuuden suuntaviivoja käsitelleen Muutos 2023 -työryhmän vetäjä PeteRisku Tampereen osasto Kympistä ihmetteli, miten vähän liiton tulevaisuudesta puhuttiin liittokokouksessa.

– Mikä on se sisältö, mikä on Rakennusliiton viesti? Miten me kerromme esimerkiksi ulkomaalaisille maahanmuuttajataustaisille työntekijöille, mitä me haluamme heille tarjota?

Riskun mukaan muutostyöryhmän esitystä on vastustettu etupäässä siksi, että vanhoja valta-asemia ja saavutettuja etuja halutaan puolustaa.

– Pikkuhiljaa meiltä karsiutuu toimintoja pois joka tapauksessa. Osastoja lakkautetaan, ne sulautuvat toisiin osastoihin. Sitten on alueita, jotka väistämättömästi kasvavat, koska sinne muuttaa työläisiä ja siellä rakennetaan paljon. Tässä olisi ollut oivallinen kokous käyttää sitä edustajan valtaa ja esittää jotain muutoksia. Mutta nyt ei käyty mitään keskustelua.

Risku nostaisi tes-neuvotteluihin muitakin tavoitteita ja arvoja kuin palkankorotukset.

– Meidän pitäisi tavoitella isompia asioita, esimerkiksi lyhyempää työaikaa.

Torninosturinkuljettaja Matti Kiero Lappeenrannan osasto 033:sta muistutti nuorisotyön tärkeydestä.

– En ole enää itsekään raksanuori. Tästä nopeasti laskien näkee 25 alle 40-vuotiasta. Se on aika vähän.

Kiero on soittanut kaikkiin alueen ammattikouluihin ja pyytänyt lupaa vierailla rakennusalan linjoilla. Kiero kuitenkin epäili, että 38-vuotias rakentaja on jo liian vanha viemään liiton ilosanomaa nuorisolle.

– Onneksi sain osaston 22-vuotiaan nuorisojaoston vetäjän mukaan ja herätellään samalla nuorisotoimintaa Karjalan kulmille. Teemme SAK:laisten liittojen kanssa yhteistyötä, koska se on voimaa ja sitä tarvitaan.

Kiero olisi ollut valmis lakkoon yhteisten asioiden vauhdittamiseksi viime tes-kierroksella. Puheenvuoronsa lopuksi Kiero ryhtyi runolliseksi.

– Kaunis toukokuun ilta

tuo tuttu Kaisaniemen silta,

joka Raksan toimistolle vie.

Sinne tervetullut oot,

sie ja mie.

Yhdessä rakennetaan tulevaa,

ei tässä porukassa ole surevaa.

Ei olla mikä tahansa sakki,

tyhjene ei meidän takki.

Ei kaada edes oikeiston riisto.

Onnea on yhteinen Rakennusliitto.

Teksti: Jukka Nissinen Kuva: Kimmo Brandt