Takaisin

Rakennusliiton kuntavaalikampanja avattu: Vastuullista rakentamista yhteisellä rahalla

Rakentaja-lehti 29.4.2021

Työehtosopimuksen rikkominen, työturvallisuudessa puutteita, syrjivä sekä huono työilmapiiri. Ja rakentamisen laatu on vielä kaiken lisäksi heikkoa. Voiko kyseessä olla kunnan työmaa? Valitettavasti voi.

Kunnat rakentuvat alati kiihtyvällä tahdilla. Vuosittain Suomen kunnat ja kuntayhtymät käyttävät rahaa uudisrakentamiseen ja korjaamiseen miljardeja euroja. Rahat rakentamiseen tulevat yhteisistä verovaroista. Yhteisellä rahalla rakentaminen ei aina kuitenkaan tarkoita sitä, että rakentaminen on vastuullista. Tämä on varmaan monille rakentajille selkeä juttu, mutta kuntapäättäjille se saattaa olla yllätys. Monilla heistä lienee oletus, että yhteisen rahan urakat ovat synonyymi sille, että rakentaminen toteutetaan niin, että sen lähempi tarkastelu kestää päivänvaloa.  

Kunnalla päätösvalta ja siksi myös vastuu

Kun julkisella rahalla rakennetaan, on minimivaatimus vaatia kunnalta vastuuta ja laatua. Koska näin ei kuitenkaan aina ole, miten lähteä vaikuttamaan? Selvä vaikuttamiskanava on tietysti kuntavaalit, jotka järjestetään kesäkuussa. Kuntien valtuustoissa päätetään, mihin kunnan rahat menevät ja miten niitä käytetään. On siis hyvin luonnollista aloittaa vaikuttaminen sieltä.

Kunta tekee lopulliset päätöksensä siitä, millä ehdoin kilpailutetaan, ja kuka lähtee siten toteuttamaan rakennusurakkaa. Kunnanvaltuutetuilla on mahdollisuus säätää siitä, mitä raameja ja säädöksiä asetetaan julkiseen rakentamiseen. Kunnanvaltuutettu päättää, rakennetaanko oma kunta niin, että se kestää kriittisemmänkin tarkastelun. Kun julkinen rakennushanke kilpailutetaan, on jo kilpailutusehtoihin sisällytettävä olennaiset vaatimukset vastuullisuudesta.

Rakennusliitto vaatii, että yhteisillä verovaroilla rahoitetut rakennushankkeet hoidetaan vastuullisesti, työmailla noudatetaan työehtosopimuksia ja lakeja, työmaat ovat turvallisia ja lopputuloksena on laadukkaita, turvallisia ja taloudellisia rakennuksia ja rakenteita.

Mikä kampanja ja miksi?

Näistä ajatuksista rakennettiin Rakennusliiton kuntavaalikampanja. Kuntavaalikampanjan nimi symboloi sitä, mitä kuntien pitäisi toteuttaa julkisen rahan rakennushankkeissaan – vastuullista rakentamista.

Ensisijaisesti kampanja on suunnattu kuntavaaliehdokkaille, tuleville kunnanvaltuutetuille. Tarkoituksena on saada mahdollisimman moni potentiaalinen tuleva kunnanvaltuutettu sitoutumaan vastuullisen rakentamisen edistämiseen kunnassaan. Ja tätä kautta vaikuttaa siihen, että kunnat rakennetaan tulevaisuudessa vastuullisesti.

Vaikuttamisen suuret linjat päätetään valtuustoissa, mutta tietenkään ainut vaikuttamisen kanava se ei ole. Meille kaikille yhteinen, tärkeä tehtävä on viedä tietoa myös lähipiiriimme. Tietoisuutta voi kasvattaa puhumalla vastuullisuuden tärkeydestä esimerkiksi tutuille, naapureille tai työkavereille. Myös sosiaalisessa mediassa asiasta keskustelu, kirjoittelu tai vaikka kampanjan postauksen jakaminen, edesauttaa oikean tiedon leviämistä. Vaikuttamisen kenttä on laajempi ja moninaisempi kuin pelkkä kuntahallinnon päätösasia.

Teksti ja kuvat: Maiju Salminen