Takaisin

Rakennusliiton jäsenten ahdinko kasvoi koronavuonna

Rakentaja-lehti 5.2.2021

Vuonna 2020 kirjattujen avunpyyntöjen määrä kasvoi kolmanneksella verrattuna vuoteen 2019.

Rakennusliitto kirjasi vuonna 2020 selvästi enemmän jäsenten avunpyyntöjä kuin aiempina vuosina. Kun liiton alueelliseen palvelupisteeseen tulee yhteydenotto, se kirjataan järjestelmään. Sen jälkeen asiaa selvitetään ensin alueellisesti, mutta jos alueella ei pystytä selvittämään asiaa, se siirtyy liiton keskustoimistolle ja mahdollisesti lakiosastolle. 

Erityisesti nousua näkyi vuonna 2020 työtapaturmiin liittyen. Myös eläkkeisiin, ammattitauteihin ja sosiaaliturvaan liittyvien yhteydenottojen määrä kasvoi. 

Muutoksenhaku vaatii osaamista 

Ammattitauti-, eläke-, sosiaali- ja tapaturma-asioita päätyy paljon Rakennusliiton sosiaalipoliittisen asiantuntijan Tiina Nurmi-Kokon pöydälle. Hän auttaa jäseniä erilaisissa ammattitautikysymyksissä sekä tapaturmavakuutuksiin ja muutoksenhakuihin liittyvissä kysymyksissä. 

– Ammattitaudeista esimerkiksi asbestisairaudet ovat jatkuvia ja ihmisen kunto voi heikentyä. Myös kuulon alenemat ovat nykyään yleisiä ammattitauteja. Lisäksi on erilaisia tenniskyynärpäitä ja jännetuppitulehduksia, joita on vaikea saada läpi ammattitauteina, Nurmi-Kokko sanoo. 

Nurmi-Kokko auttaa liiton jäseniä muun muassa tekemällä valituskirjelmiä tapaturma-asiain muutoksenhakulautakuntaan, sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakuntaan, työeläkeasiain muutoksenhakulautakuntaan ja vakuutusoikeuteen. 

– Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnassa käsitellään nykyään sekä työttömyysturvaan että Kelan päätöksiin liittyvät asiat. Lautakunnan jäsenet joutuvat käymään läpi jokainen hakemuksen kaikkine liitteineen, ja siellä on nyt ruuhkaa, Nurmi-Kokko kertoo. 

Nurmi-Kokon mukaan eläkeasiat näkyvät paljon siksi, että ikääntyneemmissä rakennustyöntekijöissä on paljon vajaatyökykyisiä. Kun he joutuvat pitkille sairaslomille, pitää työnantajan selvittää, olisiko heille tarjolla kevyempää työtä. 

– Sellaista ei usein löydy. Sitten kun 300 sairaslomapäivää tulee täyteen, pitäisi tehdä kuntoutustukihakemus tai työkyvyttömyyseläkehakemus. Jos sitä ei tee ajoissa, tulee työttömyysturvan osalta hylkyjä. Myös Kelan maksamat etuudet voivat katketa. Nämä ovat monimutkaisia kokonaisuuksia. 

Tapaturmista liiton jäseniä vaivaavat kaatumiset, putoamiset, venähdykset ja revähdykset. Myös päävammoja tulee edelleen liikaa. 

– Ne ovat todella hankalia tapauksia. Jos tapaturman ensitietoihin on kirjattu, että esimerkiksi on pudonnut 1 metrin matkan ja todellisuudessa kyseessä olikin 1 kerrosväli, niin näiden oikominen on hankalaa. Lisäksi päävamma voi vaikuttaa siihenkin, muistaako itse, miten tapaturma tapahtui, Nurmi-Kokko sanoi. 

Nurmi-Kokon mukaan hänen pöydälleen päätyvissä tapaturmissa näyttää siltä, että kaikki työmaat eivät välttämättä ole ymmärtäneet kunnolla vaarojen ja riskien arvioinnin tärkeyttä. 

Teksti ja kuva: Johanna Hellsten