Takaisin

Naiset aktivoituvat eri puolilla Suomea

Rakentaja-lehti 3.11.2023

Rakennusliitossa on aikoinaan toiminut paljonkin naisjaostoja, mutta sittemmin toiminta on hiipunut. Joukko aktiivisia rakentajanaisia eri puolilta Suomea on ryhtynyt rakentamaan uudelleen naisten omaa toimintaa.

Viime vuosina aktiivista naistoimintaa on järjestetty vain paikoin, esimerkiksi Pirkanmaalla. Lisäksi koko Suomen rakentajanaiset tapaavat kerran vuodessa SAK:n Tulevaisuus tänään -tapahtuman yhteydessä.

Viime keväänä Pirkanmaan toiminnassa mukana oleva Nina Koivumäki ja turkulainen Katjusa Leväniemi istuivat yhdessä iltaa ja alkoivat puhua aiheesta.

– Jostakin se ajatus sitten tuli, että naistoimintaa on niin vähän, kun ei ole kuin tämä yksi valtakunnallinen vuodessa, Leväniemi kuvailee.

Nyt tapaamisia on suunnitteilla: helmikuussa kokoonnutaan Turussa ja sen jälkeen on vuorossa Jyväskylä. Turussa ohjelmassa on rentoutusjoogaa, hyvää ruokaa, saunomista ja rupattelua.

– Tarkoituksena on, että nämä tämäntyyppiset epäviralliset tapaamiset laajenisivat ympäri maan, Koivumäki kertoo.

Tulevaisuudensuunnitelmissa on myös verkostoitumista Ruotsin ja muiden EU-maiden ammattiyhdistysnaisten kanssa.

Vertaistukea ja kannustusta

Miksi naisille sitten pitää olla erikseen toimintaa? Tapahtumia järjestävät naiset painottavat verkostoitumisen ja vertaistuen tärkeyttä miesvaltaisella alalla. Tavoitteena on sekä luoda naisia kiinnostavaa vapaa-ajan toimintaa että päästä keskustelemaan työoloista, esimerkiksi sosiaalitiloihin liittyvistä asioista.

Lisäksi naiset kohtaavat edelleenkin epäasiallista kohtelua työmaalla, ja siitä keskusteleminen naisporukassa on tärkeää. Tavoitteena on, että jokainen tulisi kuulluksi.

– On vapaampi puhua alalla ilmenevistä ongelmista, mitkä liittyvät nimenomaan sukupuoleen, Leväniemi toteaa.

– Toki on kaikki lähdetty miesvaltaiselle alalle ja varmasti viihdytään siellä, mutta onhan se hyvä, että on tilaisuus puhua ongelmista ilman että on toista sukupuolta siinä häiritsemässä.

Myös Rakennusliiton vastaava lakimies Päivi Poutanen painottaa, että naistoiminnan tarkoituksena ei siis ole eritellä työntekijöitä sukupuolen perusteella.

– Haluamme luoda puitteita sille, kaikilla työntekijöillä olisi yhtä hyvät työolosuhteet ja että rakennusalan valinneet naiset myös pysyisivät alalla, Poutanen selittää.

Koivumäen ja Leväniemen tavoitteena on samalla kannustaa naisia muuhun aktiivisuuteen liiton toiminnassa. Koivumäki on ollut monessa kokouksessa ja vuokratyöntekijöiden työryhmässä ainoa nainen, mutta nyt hän haluaa muitakin naisia mukaan osastojen hallituksiin ja muuhun toimintaan.

– Aikaisemminhan naisjaoston päätehtävä on ollut keittää miehille kahvia, kun niillä on kokous, mutta se ei ole tämän päivän juttu todellakaan enää, Koivumäki nauraa.

Alueet aktivoituvat

Myös paikallista toimintaa ollaan käynnistämässä eri puolilla Suomea. Helsingissä osasto 003:n naisjaosto on marraskuussa toteuttamassa ensimmäisen tapaamisen pikkujoulujen muodossa.

– Naisille vapaa-ajan tapahtumia, teatteri-iltaa, saunailtaa, piknikkiä, mitä ehdotuksia kenelläkin tulee olemaan, helsinkiläinen Birgitta Johansson suunnittelee.

Jyväskylässä Marjo Valkonen on virittelemässä uudelleen naisten toimintaa. Valkonen toimii Jyväskylän maalarien ja lattiapäällystäjien osastossa, mutta hän kaavailee yhteistä toimintaa kaikkien sopimusalojen naisille koko Keski-Suomen alueelle.

Valkonen suunnittelee myös, että Keski-Suomesta voisi lähteä porukalla esimerkiksi Turussa helmikuussa järjestettävään tapaamiseen. Kun lähdön suunnittelee ajoissa, omalta osastolta voi kysyä matka-avustusta.

Teksti: Salla Virtanen, kuva: Johanna Hellsten