Takaisin

Ammattiliitot Ukrainan pakolaisten tukena

Rakentaja-lehti 14.6.2022

SAK ja Rakennusliitto, Teollisuusliitto, AKT ja PAM järjestivät Rakennusliiton Helsingin palvelupisteellä tilaisuuden ukrainalaisille sotapakolaisille.

Rakennusliiton varapuheenjohtaja Kimmo Palonen toivotti vieraat tervetulleeksi.

Tilaisuuden tarkoitus oli kertoa ukrainalaisille suomalaisesta työelämästä, ammattiliitoista ja erityisesti työelämän pelisäännöistä. Koko tilaisuus tulkattiin ukrainaksi.

Tilaisuuden avaaja, Rakennusliiton varapuheenjohtaja Kimmo Palonen totesi kuulijoille, että suomalaisen työmarkkinajärjestelmän kulmakivi on työehtosopimus. 

– Ainoastaan työntekijöiden yhdistyksillä, ammattiliitoilla, on oikeus sopia työnantajien ja työnantajayhdistysten kanssa työehtosopimukset, joissa määritellään vähimmäispalkkojen lisäksi monia työsuhteen ehtoja kuten vaikkapa vuosiloma ja siitä maksettava korvaus, sairausajan palkka sekä erilaiset työolosuhteista tai työajoista johtuvat lisät. Järjestelmämme mukaan kaikkien yritysten on näitä yleisiä työehtosopimuksia noudatettava. 

Palonen kertoi kuulijoille, että erityisesti rakennusalalla Suomessa on jo paljon ulkomaalaisia työntekijöitä. 

– Ja juuri ulkomaista työvoimaa koskien sopimusten rikkominen on erityisen ja valitettavan tavallista. Työntekijöiden tietämättömyyttä ja alisteista asemaa käytetään häikäilemättä hyväksi. Juuri tästä syystä olemme kutsuneet teidät tähän tilaisuuteen, jotta voisimme välttää mahdolliset väärinkäytökset, Palonen sanoi. 

Palonen muistutti, että suomalaiset ammattiliitot ovat riippumattomia, vapaita ja itsenäisiä ja aidosti työntekijän puolella. 

– Kun saatte työpaikan, kannattaa liittyä ammattiliiton jäseneksi. Näin voitte turvata asemanne, jos työsuhteissanne ilmenee jotakin väärinkäytöksiä, Palonen kehotti. 

Tuhansia ukrainalaisia työmailla

Työehtotoimitsija Toni Malmström on nähnyt työmaiden todellisuuden.

– Suomessa työskentelee rakennuksilla noin 30 000 ulkomaista työntekijää. Noin puolet heistä on suoraan palkattuina Suomeen rekisteröityihin yrityksiin ja noin puolet tulee niin sanottuina lähetettyinä työntelijöinä, Rakennusliiton työehtotoimitsija Toni Malmström kertoi. 

Eniten Suomessa työskentelee EU-alueelta tulevaa työvoimaa; Virosta, Latviasta, Liettuasta ja Romaniasta. EU:n ulkopuolisista maista eniten työntekijöitä tulee Venäjältä, Valko-Venäjältä, Ukrainasta, Uzbekistanista ja Kosovosta. 

– Ukrainalaisia työntekijöitä on rakennusalalla 2 000–4 000 hieman vuodesta riippuen, Malmström sanoi. 

Malmströmin tärkein sanoma kuulijoille oli se, paljonko rakennusalan ammattilaiselle kuuluu maksaa palkkaa. 

– Esimerkiksi talonrakennusalan työehtosopimuksessa on vähimmäispalkkaryhmät, jotka on määritelty kokemuksen mukaan. Tuntipalkka vaihtelee 11–18 euron välillä alasta riippuen. Talonrakennusalan kokenut ammattilainen kuuluu palkkaryhmään 4, jossa tuntipalkka on noin 15 euroa. 

Malmström myös muistutti myös alan työajasta. 

– Työaika on 8 tuntia päivässä, 40 tuntia viikossa. Siitä ylimenevä aika on sitten ylitöitä.

Teksti ja kuvat: Johanna Hellsten

Tilaisuuden tallenne SAK:n YouTube-kanavalla