Paikallinen sopiminen vaatii osaamista ja luottamusta

Rakennusalalla on aina sovittu paljon asioita paikallisesti. Rakennusalan työehtosopimuksissa on laajalti mahdollisuuksia sopia paikallisesti liittyen muun muassa työaikoihin, lomautukseen liittyviin asioihin, matkatyöhön, työkalukorvaukseen omista työkaluista ja erityisesti urakkatyössä paikallista sopimista tehdään ja on aina tehty joustavasti.

Paikallinen sopimus tehdään aina kirjallisesti. Se voidaan tehdä joko toistaiseksi voimassa olevaksi tai määräaikaiseksi. Toistaiseksi voimassa olevalle sopimukselle määritellään irtisanomisaika, joka on 3 kuukautta ja lisäksi voidaan määritellä tarkasteluaika, jolloin työntekijät ja työnantajat katsovat, toimiiko sopimus edelleen tarkoituksenmukaisesti. Paikalliset sopimukset tehdään ensisijaisesti työntekijöitä edustavan luottamusmiehen kanssa. Vain järjestäytyneet yritykset voivat sopia paikallisesti.

Skanska Talonrakennus ja YIT hyödyntävät talonrakennusalan tessin mahdollistamaa paikallista sopimista monipuolisesti sekä työntekijöiden että työnantajan kannalta fiksulla tavalla.

Kaikki alkaa luottamushenkilöistä

– Meillä YIT:ssä paikallisen sopimisen peruspalikka on yrityksen paikallinen sopimus yhteistoiminnasta ja henkilöstön edustamisesta. Tämä luotiin silloin kun YIT ja Lemminkäinen yhdistyivät. Ideana oli, että luottamusmiesjärjestelmään haluttiin saada mahdollisimman hyvä kattavuus paikallisesti sekä luottamusmiesten että työsuojeluvaltuutettujen osalta, YIT Housing Oy:n  pääluottamusmies Jussi Sakari kertoo.

YIT:n talopuolella on 19 luottamushenkilöä ympäri Suomen. YIT Infralla on lisäksi 3.

– Meillä on joka toinen viikko yhteinen palaveri Teamsissa. Siinä käydään läpi ajankohtaisia asioita. Jos meidän tai työnantajan puolelta tulee pöydälle jokin uusi paikallisesti sovittava asia, valmistelemme asiaa yhdessä ja käymme siitä keskustelua. Isommassa porukassa joku voi huomata sudenkuopan, johon pitää kiinnittää huomiota. Paikallinen sopiminen ei voi olla yhden miehen show.

Skanska Talonrakennus Oy:ssä on 17 luottamushenkilöä. Tähän kuuluvat alueelliset luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut.

– Meillä on livenä 2 tapaamista vuosittain ja sen lisäksi Teams-palavereita. Lisäksi yrityksellä on aina toukokuussa yhteistoimintapäivät, jolloin yksi päivistä on varattu meille, jolloin voimme pohtia asioita omalla porukalla, Skanska Talonrakennuksen pääluottamusmies Jari Renlund kertoo.

Hän on iloinen siitä, että Skanskan luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut ovat hyvin aktiivisia alueillaan.

–  Meillä on monia pitkän linjan tekijöitä, kokeneita luottamusmiehiä, jotka hoitavat asiat omalla alueellaan. Ja ne tosiaan hoituvat siellä ilman minuakin.

Sekä Sakari että Renlund kehuvat työnantajaansa siitä, että asioista on helppo neuvotella, eikä turhaa vääntämistä juuri tule.

– He antavat työntekijäpuolen tehdä ehdotuksia, eivätkö suorilta tyrmää mitään. Joustavuutta löytyy, Renlund sanoo.

Molemmilla luottamusmiehillä liiton koulutus ja tuki sopimisessa on kullan arvoista.

– Olen käynyt vuosien saatossa lukuisia liiton kursseja. Paikalliset sopimukset olen voinut käyttää katsottavana liiton toimitsijoilla, jotka tarkistavat, että niissä ei ole mitään yllättävää, Renlund kertoo.

Sakari uskoo, että harvasta liitosta saa niin paljon apua kuin Rakennusliitosta.

– Liitosta saa heti vastauksen saman päivän aikana ja kenet tahansa asiantuntijan luurin päähän. Olen kokenut, että heillä on oikeasti aikaa pohtia niitä asioita ja pyörittää vaikka useammankin ihmisen kanssa, jos kyseessä on monimutkaisempi ongelma.

Työajanlyhennyskorvaus maksetaan kun pidetään

Sekä Sakarin että Renlundin mukaan yksi tärkeimmistä paikallisista sopimuksista on työajan lyhennyksen maksaminen pekkasia ja arkipyhiä pidettäessä. Rakennusalan tessissä on määritelty joka kuukausi maksettava 7,7 prosentin työajanlyhennyskorvaus. Tähän on päädytty siksi, että kaikki lyhyissäkin työsuhteissa olevat oikeasti saisivat korvauksen sekä työajanlyhennyksestä että arkipyhistä. Paikallisesti sopimalla voidaan kuitenkin muuttaa tilannetta siten, että korvaus maksetaan, kun pekkasia pidetään tai arkipyhiä osuu työviikolle.

– Meillä pyyntö tämän sopimisesta tuli nimenomaan työntekijöiltä. Siinä on toki omat ongelmansa, kun on mahdollista, että 7,7-rahat menevät miinukselle. Ja mikäänhän ei ole niin kauheaa kuin maksaa pörssiyhtiölle rahaa takaisin, Sakari kertoo.

– Tilinauhassa näkyy kertymä ja aina kun pidetään pekkaspäivä tai tulee arkipyhä, se päivä maksetaan palkkaluokan mukaisella palkalla ulos, Renlund selventää.

Lopullinen tasaus tehdään helmikuun alun tilissä ja silloin tilitetään ylijäämäkertymät pois. Jos työssäoloaikaa ei esimerkiksi lomautuksen tai pitkän sairasloman takia ole kertynyt tarpeeksi, mutta arkipyhiä ja pekkasia on ollut paljon, on myös mahdollista, että työntekijä joutuu maksamaan jotain takaisin.

– Meidän luottamusmiesten näkökulmasta on tärkeää viestiä säännöllisesti työntekijöille siitä, miten systeemi toimii, ettei tule yllätyksiä, Renlund painottaa.

Työaikajoustoja

Työaikoihin liittyvät paikalliset sopimukset ovat hyvin tyypillisiä rakennustyömailla. Koronapandemia jopa lisäsi niitä, kun oli tärkeää porrastaa työmaan vuoroja. Myös reissuhommat ovat klassisesti olleet sellaisia, että työajoista sovitaan eri tavalla kuin normaalisti.

– Urakkaporukat sopivat paljon työaikoihin liittyvistä asioista. Esimerkiksi niin, että runkoryhmän työpäivä alkaa jo klo 06 ja loppuu 14.30. Infrapuolella maakunnissa on ollut kokeilussa myös työaikapankki. Reissumiehet tekevät joillakin työmailla tunnit neljässä päivässä ja ovat 3 päivää vapailla. Lisäksi on kokeiluja, että tehdään 2 viikkoa pidempiä päiviä ja ollaan viikko pois, Renlund kertoo.

Skanskassa voi sopia erilaisista työajoista myös henkilökohtaisesti. Jos esimerkiksi perhetilanne vaatii lasten kuskaamista päivähoitoon, voi työt aloittaa myöhemmin.

Myös YIT:ssä työmailla sovitaan laajasti työajoista.

– Nyt kun kesä on tulossa, on tosi tyypillistä, että kuumaan aikaan sovitaan aiemmasta aloituksesta jo kello kuudelta. Siten vältetään työskentelyä kuumimpaan aikaan. Tai sitten sovitaan, että tehdään 3 päivänä vähän pidempää päivää ja lopetetaan perjantaina puolilta päivin.

Sakarin mukaan tällaisista joustoista työmaalla ei oman porukan kanssa tarvitse välttämättä sopia kirjallisesti, mikäli luottamus on kunnossa.

Pyykkiä, pyykkiä

Rakennusalan viimeisimmässä työehtosopimuksessa sovittiin, että työnantaja hoitaa työvaatteiden puhdistuksen. Tavasta sovitaan paikallisesti.

– Meillä yli 90 prosenttia työmaista toimii niin, että työnantaja on järjestänyt työmaalle pesukoneen ja pesuaineet. Mikäli työmaalle ei voi hankkia pesukonetta, työmaa järjestää sopimuksen pesulan kanssa, joka pesee vaatteet, Sakari kertoo.

Myös Skanskassa pääosa työmaista hoitaa pesukoneet sosiaalitiloihin. Renlundin mukaan pesukoneet pyörivät työmailla ”aika hyvin”.

– Skanska Rentalilla on pesulasopimus, koska siellä se on helppo organisoida. Sitten on jotain yksittäisiä työmaita, joille ei saada järjestettyä pesukonetta eikä pesulapalvelua, niin niillä maksetaan työntekijöille 12 euroa tilijaksossa siitä, että he hoitavat itse vaatteiden pesun.

Perhe-elämän ja koulutuksen tukena

Skanskan tuorein paikallinen sopimus koskee ei-synnyttäneen vanhemman perhevapaan palkallisuutta.

– Tämä ehdotus tuli työnantajalta. Siihen sisältyy 16 päivää palkallista vapaata, kunhan työsuhde on kestänyt vähintään 6 kuukautta. Nykyäänhän nuoret miehet oikeasti osaavat ja haluavat pitää vapaita lapsen kanssa ja osaavat jäädä hoitovapaalle ja vanhempainvapaallekin, Renlund sanoo.

YIT:ssä ei juoksuteta työntekijöitä turhaan lääkärissä flunssien takia, vaan siellä on sovittu paikallisesti 7 päivän omailmoituksesta.

– Koronan myötä tästä sovittiin, mutta se oli ollut joissakin yksiköissä kokeilussa jo ennen koronaa. Se on jäänyt nyt pysyväksi käytännöksi ja oli työnantajan ehdotus, Sakari kertoo.

Skanskassa on sovittu korvauksesta työpaikkaohjaajille.

– Ohjaus kestää niin kauan kuin oppilaan katsotaan tarvitsevan ohjausta. Siitä maksetaan 45 euron korvaus, mikäli ohjausta on ollut 10 päivää. Alkuun omat ansiot voivat vähän laskea ohjauksen aikana, mutta palautuvat nopeasti vanhalle tasolleen, kun ohjattava oppii. Meillä on porukoita, jotka oikein kyselevät, että koska tulee uusia opiskelijoita ohjattavaksi, Renlund kertoo.

Teksti ja kuvat: Johanna Hellsten