Takaisin

Täydennä vuoden 2022 veroilmoitus

Verovelvolliset saavat vuoden 2022 esitäytetyn veroilmoituksen maalis-huhtikuussa 2023. Esitäytettyyn lomakkeeseen on merkitty valmiiksi ne tiedot, jotka verottaja on saanut muista lähteistä. Tiedot on aina tarkastettava. Mikäli sinulla on enemmän tuloja kuin lomakkeeseen on merkitty, ne on syytä ilmoittaa. Verottaja saattaa hakea myöhemmin omiaan korotusten kera.

Kaikkia vähennyksiä, kuten ateriakorvaus-, matkakulu- ja työkaluvähennyksiä on ehdottomasti vaadittava. Mikäli jotakin vähennystä ei vaadi, sitä ei myöskään huomioida verotuksessa.

Korjatun veroilmoituksen palautuksen määräpäivä on joko 9.5., 16.5. tai 23.5.2023. Päivän näet omasta veroilmoituksestasi ja OmaVerosta.  Liikkeen- ja ammatinharjoittajilla, maataloudenharjoittajilla sekä heidän puolisoillansa määräpäivä on jo 3.4.2022.

Erityisalojen matkakorvaukset

Erityisalalla työskentelevät työntekijät, esimerkiksi timpurit, muurarit, rakennusmiehet, maalarit ja vedeneristäjät, voivat vähentää matkakulut aina tulonhankkimiskuluna oman auton käytön perusteella (0,30 euroa/kilometri) eikä vähennyksessä ole omavastuuta eikä ylärajaa. Työntekijät, joilla on varsinainen työpaikka, kuten rakennustuoteteollisuudessa, vähentävät matkakulut verottajan ohjeiden mukaan.

Erityisalojen matkakulut (vero.fi)

Jos työskentelee yli 3 vuotta samassa tai hyvin lähellä toisiaan olevissa kohteissa, varsinaisen työpaikan määritelmä täyttyy myös erityisalan työntekijöillä. Oman auton käytön verovähennysoikeus ei silloin ole enää itsestäänselvyys. Matkakuluihin tulee omavastuu ja yläraja. Myös oikeus ateriakorvausvähennykseen poistuu. 3 vuoden laskennan katkaisee vain yli 6 kuukauden poissaolo työkohteesta, jonka aikana tehdään ainakin päivä töitä muualla.

Moni rakentaja tekee osan töistään kotona. Mittamiehet ja urakkaporukoiden nokat suunnittelevat töitään ennakkoon iltaisin ja viikonloppuisin. Digitalisaatio tuo myös muiden rakentajien töitä kotiin. Silloin kannattaa hakea työhuonevähennystä.

Talonrakennusalan vähennykset

Talonrakennusalalla (myös maalaus- ja vedeneristysalalla), jossa työntekijällä ei ole kiinteää työpaikkaa eli työskennellään erityisissä työntekokohteissa kuten talonrakennus- tai korjausrakennustyömaalla, työntekijä vähentää matkakulut tulonhankkimiskuluina. Omaa autoa työmatkoihin käytettäessä vähennys on 0,30 euroa kilometriltä. Vähennyksessä ei ole omavastuuta eikä ylärajaa.

Erityisalojen matkakulut (vero.fi)

Erityisalan työntekijä, jolla ei ole varsinaista työpaikkaa, hakee tulonhankkimisvähennyksenä ateriakorvauksen 11,25 euron suuruista vähennystä työpäivää kohden edellyttäen, ettei työnantaja ole järjestänyt ja kustantanut työmaaruokailua. Mikäli työpäivän pituus ylittää ruokatauot mukaan lukien 11 tuntia matkustusaikaa huomioimatta, voi hakea vähennystä kaksinkertaisena kyseisiltä päiviltä.

Ateriakorvaus (vero.fi)

Työssä käytettävien omien työkalujen hankinnasta ja kulumisesta johtuvia kuluja vähennetään kuittien perusteella. Erityisen tärkeää on muistaa vähentää työnantajan maksama perustyökalukorvaus 1,68 euroa työpäivältä. Maksettua perustyökalukorvausta ei huomioida ennakonpidätyksessä ja vähennyksen saaminen edellyttää sen hakemista.

Työkalukorvaus (vero.fi)

Muut sopimusalat

Maalaus- ja vedeneristysalalla on voimassa samat verovähennykset kuin talonrakennusalalla. Erityisalan työntekijä, jolla ei ole varsinaista työpaikkaa, hakee tulonhankkimisvähennyksenä ateriakorvauksen 11,25 euron suuruista vähennystä työpäivää kohden edellyttäen, ettei työnantaja ole järjestänyt ja kustantanut työmaaruokailua. Mikäli työpäivän pituus ylittää ruokatauot mukaan lukien 11 tuntia matkustusaikaa huomioimatta, voi hakea vähennystä kaksinkertaisena kyseisiltä päiviltä.

Lattianpäällystysalalla on samanlaiset työkaluvähennykset kuin talonrakennuksessa.

Infra-alalla (ent. maa- ja vesirakennusalalla) saa samat vähennykset kuin rakennusalalla. Ateriakorvausvähennyksen saamisen edellytys on, ettei työnantaja ole sitä maksanut. Kiinteiden työpaikkojen osalta noudatetaan verotuksen yleisiä matkakustannusten vähennyssääntöjä.

Asfalttialalla ja rakennustuoteteollisuudessa verovähennykset ovat yleisten matkakustannusten piirissä.

Talotekniikka-alalla on poikkeavia työtehtäviä ja erilaisia vakiintuneita verotuskäytäntöjä. Nämä selviävät parhaiten kysymällä omalta luottamusmieheltä tai Rakennusliiton toimitsijoilta.

Kaikilla sopimusaloilla voi olla poikkeavia tehtäviä ja erilaisia vakiintuneita verotuskäytäntöjä. Nämä selviävät parhaiten kysymällä omalta luottamusmieheltä. 

Maskivähennys

Mikäli työnantaja ei ole hankkinut maskeja työntekijöilleen ja niitä on tarvittu koronarajoitusten takia työssä tai työmatkalla joukkoliikenteessä, maskit voidaan vähentää tulonhankkimiskuluina. Maskit voi vähentää vain 14.4.2022 saakka, koska THL:n antama maskisuositus päättyi silloin.

Maskivähennys (vero.fi)

Vähennykset näppärästi netissä

Teet muutosvaatimukset helpoimmin OmaVero-palvelussa. Ohjeisiin kannattaa tutustua ennen ilmoituksen jättämisen takarajaa. Viimeisenä palautuspäivänä verottajan palvelimella voi olla ruuhkaa, mikä hidastaa OmaVeron toimintaa.

Jos korjaat veroilmoitusta, korjausten määräpäivä on tänä vuonna joko 9.5., 16.5. tai 23.5.2022. Päivän näkee omasta esitäytetystä veroilmoituksesta tai OmaVero-palveluun kirjautumalla.

Kuitit talteen

Säilytä itselläsi kaikki mahdolliset tositteet ja mieluiten myös kopiot lisäselvityslomakkeista siltä varalta, että verottaja palaa niihin myöhemmin. Kuitit ostetuista työkaluista on säilytettävä 6 vuotta. Pidä myös tallessa kirjanpitosi työkohteista, ajetuista työmatkoista ja työpäivistä.

OmaVerossa voi myös täyttää lomakkeet näytöllä ja tulostaa vasta sitten. Tärkeimmät lomakkeet ovat:

Palkka- ja etuustiedot siirtyvät automaattisesti

Tulorekisteri sisältää kattavasti palkka-, eläke- ja etuustietoja.  Työnantajat ilmoittavat maksamansa palkat ja ennakkoverot sähköisesti tulorekisteriin. Tulorekisteri on myös työttömyyskassojen käytössä.

OmaVero-palveluun voit ilmoittaa milloin tahansa yleisimpiin verovähennyksiin oikeuttavia menoja, esimerkiksi kotitaloustyön ja työmatkojen kuluja.