Takaisin

Aalto-yliopisto tutkii: hukan vähentäminen on kaikkien etu työmaalla

Paljonko työmaan LVI- ja sähkötöissä esiintyy hukkaa, mistä se johtuu ja millä keinoilla sitä pystyttäisiin vähentämään? Vähennyskeinojen löytäminen on kaikkien rakennusalalla työskentelevien etu.

Aalto-yliopiston rakennustekniikan laitoksen tekeillä oleva tutkimus keskittyy hukkaan ja sen vähentämiseen nimenomaan LVI- ja sähkötöissä. Hukan tutkimiseksi on aiemmin kehitetty menetelmiä, mutta keskiössä eivät ole olleet talotekniset työt, vaikka niissä hukka-aika voi olla suurempi.

Ennakko-oletusten mukaan hukkaa esiintyy erityisesti, kun työmaan eri toimijat kohtaavat. Suunnitelmia ei ole sovitettu yhteen, jolloin aikaa kuluu selvittämiseen ja jopa jo tehtyjen töiden purkamisiin. Aikataulujen yhteensovittaminen saattaa olla hankalaa, jos pääurakoitsijalla ei ole tarkkaa ymmärrystä siitä, mitä taloteknisten töiden aloittaminen edellyttää muilta töiltä. Työjärjestyksen muuttaminen vaikuttaa kaikkien muiden työmaalla työskentelevien töihin. Jos tieto ei kulje eri toimijoiden välillä, jotkut joutuvat odottamaan ja työvaiheita tehdään väärässä järjestyksessä.

Tutkimusoletus on, että työntekijöillä on paras ymmärrys hukkaa aiheuttavista tekijöistä ja myös asiantuntevia ehdotuksia niiden korjaamiseksi.

Vaikka Rakennusliitto ja Sähköliitto eivät varsinaisesti osallistu tutkimukseen, ne pitävät sitä tarpeellisena. Mahdollisimman laajan tutkimusaineiston varmistamiseksi ja rakennusalan kehittämiseksi jäsenten on hyvä pohtia, voisivatko he antaa panoksensa osallistumalla tutkimuksen tekemiseen.

Hukka LVI- ja sähkötöissä -tutkimuksen vastuullinen tutkija on rakentamisen tuotantotalouden professori Olli Seppänen Aalto-yliopistosta. Tutkimusryhmä etsii parhaillaan työmaita, joissa mittauksia ja haastatteluita voidaan tehdä.

Lisätietoja tutkimuksesta ja vastuullisesta tutkijasta: research.aalto.fi