Takaisin

Rakennusliitto on mukana torjumassa pimeää työtä #EU4FairWork-kampanjassa

Pimeä työ ei tunne rajoja. Rakennusliitto on yhdessä muiden järjestöjen, ministeriöiden ja valvontaviranomaisten kanssa mukana Euroopan työviranomaisen #EU4FairWork-kampanjassa. Kampanja jakaa tietoa siitä, miten pimeää työtä torjutaan ja miksi työn tekeminen virallisesti on kaikkien etu.

Mitä pimeä työ on?

Pimeä työ on työtä, jossa työnantaja ei huolehdi velvollisuuksistaan: ei maksa veroja tai työnantajamaksuja. Palkka maksetaan pimeästä työstä yleensä käteisenä. Työntekijälle maksettua palkkaa tai sen osaa ei ilmoiteta Verohallinnolle eikä työnantaja maksa työntekijän sosiaalivakuutusmaksuja, kuten työeläke-, työttömyys- ja tapaturmavakuutusmaksuja.

Pimeää työtä tehdään myös rakennustyömailla. Pimeä työ voi vakavimmillaan ilmetä räikeänä alipalkkauksena ja olla kiskonnantapaista työsyrjintää tai jopa ihmiskauppaa.

Miksi pimeää työtä torjutaan?

Jokaisella on oikeus reiluihin työehtoihin ja työoloihin. Ainoastaan työ, josta on ilmoitettu viranomaisille, takaa oikeuden sosiaaliturvaan, asianmukaisiin työehtoihin kuten palkkaukseen, työaikoihin ja työturvallisuuteen. Reilu työ ei syrji, käytä hyväkseen tai hyödynnä toisen henkilön heikompaa asemaa tai tietämättömyyttä. Ilmoittamalla työnteko rakennetaan myös yhteistä turvaa sekä kansalaisten ja yritysten tarvitsemia julkisia palveluita.

Suomessa pimeän työvoiman määrä on ollut useiden eri viranomaisten havaintojen perusteella kasvussa viimeisen kahden vuoden aikana. Kasvua osoittavat muun muassa lisääntyneet yhteydenotot työsuojeluviranomaisiin sekä viranomaisten työmailta keräämät tarkastushavainnot.

Miten pimeää työtä torjutaan Suomessa?

Suomessa pimeää työtä torjutaan kehittämällä lainsäädäntöä sekä viranomaisten toimintaedellytyksiä ja yhteistyötä niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla. Pimeän työn torjunta on osa harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaohjelmaa.

Rakennusliitto torjuu omalta osaltaan pimeää työtä rakennusalalla. Kun toimitsijamme havaitsevat pimeään työhön viittaavia epäkohtia työmaalla tai alipalkatut työntekijät ottavat meihin yhteyttä, selvitämme tilannetta ja teemme yhteistyötä viranomaisten kanssa. Liitto asettaa työehtoja räikeästi rikkovia yrityksiä myös saartoon. Saarron tarkoituksena on, etteivät muut yritykset työskentele saarrossa olevan yrityksen kanssa ja työntekijät kieltäytyvät hakeutumasta töihin saarrettuun yritykseen.

Mitä voit työntekijänä tehdä?

Työntekijänä sinun kannattaa varmistaa, että työnantajasi ilmoittaa työsi viranomaisille. Tee töitä vain verokortilla ja vaadi aina kirjallinen työsopimus ja palkkalaskelma. Palkkalaskelmasta näet, että palkastasi maksetaan asiaankuuluvat verot ja sosiaalivakuutusmaksut. Varmista, että saat palkkasi pankkitilille.

Jos epäilet, että palkanmaksusi ei mene kaikkien sääntöjen mukaan, ole yhteydessä liittoon. Saat työehtoihin liittyvää apua puhelinnumerosta 020 690 232 (ma–pe klo 9–15). Jos sinulla on tietoa muusta pimeästä työstä, voit jättää vihjeen työsuojeluviranomaisille verkkolomakkeella.

#EU4FairWork

Suomessa #EU4FairWork-kampanjaan osallistuu kattava verkosto, joka kattaa ministeriöitä, valvontaviranomaisia ja järjestöjä: työ- ja elinkeinoministeriö, oikeusministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, sisäministeriö, valtiovarainministeriö, poliisi, maahanmuuttovirasto, työsuojeluviranomainen eli aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet, Verohallinto, eläketurvakeskus, työturvallisuuskeskus, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Rakennusteollisuus, Suomen Yrittäjät ry, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry, Akava ry, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, Rakennusliitto ry, SAK, STTK ry, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry, Autoliikenteen Työnantajaliitto ry, Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti (HEUNI), Kela, KT Kuntatyönantajat.

Viestintäkampanja jatkuu lokakuuhun 2020 saakka. Voit seurata kampanjaa sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #EU4FairWork. Lisätietoa kampanjasta on myös Työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla.