Takaisin

Rakennusliitto neuvottelee työehtosopimukset ensi talvena

Rakennusliiton hallitus päätti perjantaina 4.3.2016 pitämässään kokouksessa, että liitto neuvottelee uudet työehtosopimukset ensi talvena ennen nykyisen sopimuskauden umpeutumista. Näin ollen alalla ei ole tänä keväänä tarpeen käynnistää neuvotteluja työehtosopimusten muuttamiseksi. Rakennusliiton hallitus totesi niin ikään, että yhteiskuntasopimuksessa määritelty kilpailukykypaketti on jo käytössä rakennusalalla.

Rakennusliiton kaikilla sopimusaloilla tehdään pisintä työaikalain sallimaa 8 tunnin työpäivää ja lomat ovat vuosilomalain mukaisia. Päivittäistä työaikaa ei siis voi enää pidentää tai lomia lyhentää. Suuressa osassa yrityksiä on lisäksi paikallisesti sovittu, että ns. pekkaspäiviä ei pidetä. Mitään laillista keinoa lisätä työaikaa ei näissä yrityksissä olisi edes olemassa. Toisin on monella kuukausipalkka-alalla, joilla päivittäinen työaika on 7 tuntia 15 minuuttia ja lomat vuosilomalaissa säädettyjä pidempiä.

Rakennusliiton solmimissa työehtosopimuksissa on paljon määräyksiä paikallisesta sopimisesta ja tämä mahdollisuus on jo järjestäytymättömien työnantajien käytössä. Vaatimuksia työehtosopimuksen lisäjoustoista ei ole viime vuosina esiintynyt.

Rakennusalan yritysten työvoiman käyttö on myös ainutlaatuisen joustavaa. Tilauskannan vaihtelun aiheuttamat lomautukset ja irtisanomiset saadaan pääosin panna täytäntöön ilman yhteistoimintalain edellyttämiä neuvotteluja.

Yhteiskuntasopimuksen selviytymislauseke, joka oikeuttaisi palkkojen alentamisen vaihtoehtona irtisanomiselle tai lomautukselle, ei sovellu mitenkään rakennusalalle. Suomessa työskentelee vuosittain kymmeniä tuhansia ulkomaisia rakentajia ulkomaisten yritysten palveluksessa. Työehtosopimuksen mahdollisuus alittaa vähimmäispalkat tulisi välittömästi ulkomaisten yritysten käyttöön ja lakeja sekä sopimuksia noudattavien yritysten kilpailuasema muuttuisi entistä vaikeammaksi.

Rakennusliiton kaikki työehtosopimukset ovat voimassa helmikuun 2017 loppuun. Liitto käy aikanaan työehtosopimusneuvottelut omista lähtökohdistaan huomioiden työmarkkinoiden yleisen palkkalinjan.

RAKENNUSLIITTO ry
Hallitus 4.3.2016