Takaisin

Tapaturmavakuutusasioiden käsittely nopeutuu uuden lain myötä

Tapaturmavakuutuslaki, ammattitautilaki ja kuntoutuslaki niputetaan ensi vuodenvaihteessa yhdeksi laiksi. Uusi Työtapaturma- ja ammattitautilaki (TyTAL) tuo mukanaan muutoksia niin työnantajan, yrittäjän kuin työntekijänkin vakuutusasioihin. Olennaista on, että tapaturman uhri hakeutuu heti tapaturman satuttua lääkäriin. Kaikki tapaturmaan liittyvät asiakirjat on laadittava alusta alkaen oikein, tarpeeksi kattavasti ja selvästi. Korvausten käsittelyaika lyhenee yhteen kuukauteen aiemman kolmen kuukauden asemasta.

Miten lakia sovelletaan?

Uutta Työtapaturma- ja ammattitautilakia sovelletaan 1.1.2016 jälkeen tapahtuneisiin työtapaturmiin ja diagnosoituihin ammattitauteihin. Vanhaa lakia sovelletaan ennen 1.1.2016 syntyneisiin työtapaturmiin ja ammattitauteihin.

Uusi työtapaturmalaki on säädetty olemaan mahdollisimman yhdenmukainen työeläkelainsäädännön kanssa. Laki koskee vain ansiotarkoituksessa tehtyä työtä, ei siis esim. talkootyötä.

Uusi laki koskee myös luottamushenkilöitä, jotka liikkuvat luottamustoimen edellyttämissä tehtävissä työntekoalueen ulkopuolella.

Työtapaturman
määrittely uudistuu

Uudessa laissa on säädetty nykyistä lakia yksityiskohtaisemmin siitä, mikä on työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta korvattava vahinkotapahtuma.

Yksityiskohtaisuus näkyy esimerkiksi siten, että uusi laki sisältää erilliset pykälät työssä, työntekopaikan alueella ja työntekopaikan alueen ulkopuolella sattuneista tapaturmista. Lisäksi erikseen säädetään muun muassa koulutuksessa, virkistystilaisuudessa ja terveydenhuoltokäynnillä sattuneista tapaturmista.

Lääketieteellinen
syy-yhteys todistettava

Etuudet säilyvät pääsääntöisesti ennallaan. Lakiin on kuitenkin kirjattu nykyinen oikeus- ja korvauskäytäntö. Muutoinkin laki on kirjoitettu nykyistä yksityiskohtaisemmin, kuten perustuslaki edellyttää.

Muun muassa tapaturman ja korvattavan tapaturmavamman välillä vaadittava lääketieteellinen syy-yhteys on kirjattu uuteen lakiin.
– Syy-yhteyden todistamiseksi on erittäin tärkeää, että tapaturman sattuessa hakeudutaan välittömästi lääkärin vastaanotolle, sanoo liiton sosiaalisihteeri Tiina Nurmi-Kokko. Yhtä tärkeää on varmistaa, että lääkärintodistuksen kuvausosioon kirjataan mahdollisimman yksityiskohtaisesti tapaturman syntymiseen johtaneet seikat ja vastaava kuvaus kirjataan myös tapaturmahakemukseen, Nurmi-Kokko huomauttaa.

Työnantajan on tehtävä ilmoitus vakuutusyhtiöön 10 arkipäivän kuluessa, siitä kun työnantaja sai tietää työntekijälle sattuneesta työtapaturmasta tai epäillystä ammattitaudista. Jos työnantaja ei ilmoitusta tee määrätyssä ajassa, voi työntekijä tehdä sen itse.

Työtapaturman määrittelyn kriteerinä on, että tapaturma on äkillinen, tahaton ja ulkopuolisen tekijän aiheuttama.

Korvauskäsittelyn oletetaan nopeutuvan uuden lain myötä. Vakuutusyhtiön on annettava päätös viimeistään 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun se sai kaikki korvauskäsittelyssä tarvittavat asiakirjat. Nykyisen lain mukaan enimmäiskäsittelyaika on kolme kuukautta.

Rakennusliiton jäsenten on mahdollista kysyä lisätietoa uudesta Työtapaturma- ja ammattitautilaista liiton sosiaalisihteeri Tiina Nurmi-Kokolta puh. 020 774 3082.

Lue myös: Tapaturmavakuutus -lehden 2/2015 tuhti tietopaketti aiheesta