Takaisin

SAK: Hallitus lisää vastakkainasettelua

SAK:n hallitus arvostelee jyrkästi Sipilän hallitusta vastakkainasettelun lisäämisestä työmarkkinoilla ja suomalaisten kesken.

Puuttumisella sopimisen vapauteen hallitus rikkoo suomalaisen sopimusyhteiskunnan perusteita.
– Sipilän hallituksen on vakavasti nyt harkittava, haluaako se romuttaa Suomen keskeisen kansainvälisen kilpailuvaltin, sopimisen mallin. Konfliktien ja vastakkainasettelun tielle lähteminen ei missään määrin edistä yhteistä tavoitetta maamme kilpailukyvyn vahvistamisesta.

Hallituksen kohtuuttomat ja epäoikeudenmukaiset pakkokeinot – ensimmäisen sairauspäivän palkattomuus, sunnuntai- ja ylityökorvausten leikkaaminen, arkipyhien muuttaminen palkattomiksi vapaapäiviksi ja vuosilomaoikeuden lyhentäminen – heikentävät toteutuessaan kaikkien työntekijöiden ja perheiden toimeentuloa valtavasti.

Hallituksen pakkokeinoilla
vakavat seuraukset
työmarkkinoiden toimintaan

SAK on valmis neuvottelemaan, jos sen kautta on mahdollisuus päästä järkevämpään työmarkkinaratkaisuun. Tämän ehtona on kuitenkin, ettei sopimuksella ole etukäteen määriteltyä lopputulosta. Lisäksi SAK edellyttää hallituksen peruvan tiistaina julkistamansa pakkokeinot. Myös työnantajien on otettava aktiivisempi ote neuvotteluihin aiemman täyden passiivisuuden sijaan.
– Jos Sipilän hallitus pitää kiinni pakkokeinoistaan, on sillä vaikutuksensa tulevaan palkkaratkaisuun. Tavoite maltillisen palkankorotuslinjan jatkamisesta on hallituksen keinojen takia huomattavasti vaikeampi saavuttaa. Selvää on myös, että pakkokeinot estävät nykyisen paikallisen sopimisen jatkamisen, sen laajentamisesta puhumattakaan.

SAK:n hallitus painottaa, että Sipilän hallitus puuttuu pakkolainsäädännöllä yleissitovuuttakin olennaisempaan työelämän perusoikeuteen: työntekijä- ja työnantajapuolen oikeuteen vapaasti sopia työehdoista.

SAK järjestää yhdessä kahden muun palkansaajakeskusjärjestön Akavan ja STTK:n kanssa mielenosoituksen Helsingin Rautatientorilla perjantaina 18. syyskuuta klo 11. Tilaisuudessa puolustetaan työmarkkinajärjestöjen sopimusoikeutta ja vastustetaan hallituksen yksipuolisesti päättämiä työehtojen heikennyksiä.
– Mielenosoitus on ensimmäinen iso palkansaajien yhteistapahtuma näissä merkeissä. Niitä on tulossa lisää, ellei hallitus palaa normaaliin päiväjärjestykseen, SAK:n puheenjohtaja Lauri Lyly

Mielenilmauksen järjestäminen rakennusteollisuuden työpaikoilla

Palkansaajakeskusjärjestöjen yhteinen mielenosoitus perjantaina 18.9.2015 klo 11 Helsingin rautatietorilla

Nettiadressi, jolla kerätään terveisiä Suomen hallitukselle

Palkansaajien mielenosoitus sosiaalisessa mediassa: #STOP

Mielenosoituksen tapahtumasivu Facebookissa