Takaisin

Valtuusto keskittyi järjestörakenteen hiontaan

Rakennusliiton kaksipäivää koolla ollut valtuusto keskittyi paljon liiton järjestörakenteen ja talouden hiontaan. Tämä oli välttämätöntä sen vuoksi, että seuraava liittokokous pidetään vuoden kuluttua ja sitä käsittelevät muutosesitykset on saatava liikkeelle.

Valtuuston käsittelyn pohjana oli liitossa toimineen järjestörakennetyöryhmän mietintö, johon on kirjattu perusteellisesti mahdollisia toimenpiteitä. Tämä ehdotukset ja liiton aluejärjestöjen kannanotot niihin on julkaistu jo aiemmin laajasti liiton verkkosivuilla.

Lopullisesti rakenteeseen tulevista muutoksista päättää ensi vuoden toukokuussa pidettävä liittokokous.

Sekä valtuusto että aiemmin koolla ollut hallitus esittivät omana suosituksenaan, että liittokokous päättäisi ohentaa hieman liiton johtoa. Käytännössä se merkitsisi sitä, että liittosihteerin toimi lakkautettaisiin ja liittokokous valitsisi johtoon vain puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Samoin valtuusto ja hallitus esittävät, että valtuuston 2. puheenjohtajan toimi lakkautettaisiin ja valtuustolla olisi vain puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Valtuusto otti kantaa myös suomalaiseen joustavaan eläkeikään ja työmarkkinamalliin. Sen mukaan molemmat toimivat nyt hyvin eikä kummankaan osalta ole tarpeen tehdä heikennyksiä.

Valtuuston mukaan tuoreimmat selvitykset osoittavat, että suomalaiset ovat halukkaita tekemään töitä jopa eläkeikäisenä, jos siihen vain on mahdollisuus. Tämä vahvistaa kokemusta siitä, etteivät suomalaiset palkansaajat ole työtä vieroksuvia, jotka etsivät koko ajan poistumisreittiä työelämästä.

-Monet työt ovat kuitenkin niin raskaita, ettei niitä yksinkertaisesti kykene tekemään ikääntyneenä. Tämä on otettu huomioon mm. Sveitsissä, jossa rakentajat voivat jäädä eläkkeelle jo 60 -vuotiaina. Siinä iässä suomalaisella rakentajalla saattaa olla jo 40 vuoden työura takana.

-Nyt käynnissä olevissa eläkeneuvotteluissa on syytä pitää kiinni joustavasta eläkeiästä. Tuoreiden selvitysten mukaan Ruotsin mallin mukainen, vieläkin alhaisempi 61-67 -vuoden eläkeikä saattaisi toimia jopa paremmin.

Valtuuston mielestä nyt käyttävien eläkeneuvottelujen tiimoilla on vain vahvistunut käsitys, ettei eläkeiän kaavamaiselle korottamiselle ja työttömyysputken poistamiselle ole asiallisia eikä inhimillisiä perusteluita. Siksi rakentajat kehottavat pitämään kiinni joustavasta eläkeiästä ja eläkeputkesta. Tässä Rakennusliitto edellyttää SAK:lta selkeitä toimenpiteitä.

-Eläkeiän korottamisen ohella työnantajat vaativat lakkojen vähentämistä.  Rakentajien mielestä työtaistelut ovat laillisia perusoikeuksia, joihin ei tule puuttua.

Suomalainen työmarkkinajärjestelmä toimii hyvin ja antaa työntekijöille kohtuullisen neuvotteluaseman. Mitään uudistuksia, jotka heikentävät työntekijäpuolen mahdollisuuksia neuvotella tai käyttää painostustoimia työnantajapuolta kohtaa ei pidä mennä tekemään. Kaikki heikennykset työtaisteluoikeuksiin tulevat olemaan pysyviä.

Rakennusliiton valtuusto kehottaa rakentajia vaikuttamaan ja käyttämään ääntään tulevissa Euroopan parlamentin vaaleissa.