Takaisin

Korona ammattitautina

Rakennustyömailla esiintyneet koronatartunnat voivat olla myös ammattitaudeiksi luettavia. Tämä edellyttää sitä, että altistumisen on tapahtunut

  • työssä
  • työntekopaikan alueella (esimerkiksi sosiaalitiloissa) tai
  • mahdollisissa koulutustilaisuuksissa, jotka ovat työntekopaikan ulkopuolella.

Altistumiset kodin ja työpaikan välisellä matkalla eivät kuulu näihin olosuhteisiin. Jos nämä edellytykset täyttyvät, on kyseessä mahdollinen ammattitauti.

Työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisesti taudin, sen hoidon ja mahdollisten jälkiseurauksien korvaamisen edellytyksenä on, että

  • työntekijällä on todettu korona-altistuksen aiheuttama tauti
  • työntekijän työssä tiedetään olleen kyseistä  tautia kantavia henkilöitä ja hän on ollut heidän kanssaan läheisissä tekemisissä
  • koronaan liittyvien oireiden ja työssä altistumisen välinen aika on sopinut altisteen tiedettyyn itämisaikaan
  • työntekijän lähipiirissä ei ole sairastumista edeltävästi todettu tartuntoja eikä muutoinkaan tule esiin toista todennäköistä tartuntalähdettä.

Korvaaminen edellyttää siis tartunnan lähteen selvittämistä (rakennustyömaiden ryppäät) ja tartuntaketjun kartoittamista. Kun tämä on selvitetty, tulee työnantajan tehdä ammattitaudista ilmoitus vakuutusyhtiölle. Myös työntekijä voi tehdä tämän ilmoituksen liittämällä siihen lääketieteelliset selvitykset (lääkärintodistukset ja tartuntatautilääkärin lausunnot), joissa on myös riittävä tieto työolosuhteista ja töissä altistuneista.