Takaisin

Työpaikalla tarttunut korona on ammattitauti

Rakentaja-lehti 18.3.2021

Koronan jälkitaudit ovat vielä arvoitus. Jo sen takia ammattitautimääritys kannattaa hankkia.

Koronatestissä kannattaa käydä aina, kun epäilee mahdollista tartuntaa.

Helmikuun loppuun mennessä Tapaturma-asiain korvauslautakunta on määritellyt lähes 210 koronasairastumista ammattitaudiksi. Lähes kaikki ammattitautiluokituksen saaneet tapaukset ovat sosiaali- ja terveydenhuollon piiristä.

Rakennusalan koronatautiryppäät eivät ole nähtävästi vielä olleet korvauslautakunnan käsittelyssä. Muiden kuin sosiaali- ja terveydenhuollon tapausten vähäisyyden vuoksi Tako ei voi tietosuojasyistä kertoa mitään mahdollisista rakennusalan ammattitautilausuntopyynnöistä.

Koronatartunnat näkyvät myös Rakennusliiton sosiaalipoliittiselle asiantuntijalle Tiina Nurmi-Kokolle tulevissa yhteydenotoissa.

– Yritysten luottamushenkilöt ovat kyselleet miten erilaisissa koronatilanteissa pitää toimia.

Vakavat epidemiat ovat olleet rakennusalallakin erittäin harvinaisia. Niinpä altistumisen, karanteenin ja sairastumisen käsitteet ovat tulleet ensimmäistä kertaa työsuojeluvaltuutettujen eteen.  

– Altistuminen ei aiheuta yksinomaan oikeuta korvauksiin työtapaturma- ja ammattitautilain mukaan. Jos tartunnan on saanut työmaalla, se kuuluu lakisääteisen korvauksen piiriin, Nurmi-Kokko selventää.

Yksi syy rakennusalan vähäiseen määrään Takon ammattitautilausuntopyynnöissä voi olla se, että työnantajat eivät ole vielä ilmoittaneet tartunnoista vahinkovakuutusyhtiöille.

– Tämä ilmoitusvelvollisuus ei ole välttämättä aivan selvää työnantajille. Olen ohjeistanut jäseniämme tekemään ilmoituksen itse, jos työnantaja ei ole sitä tehnyt. Joidenkin vakuutusyhtiöiden nettisivuille on avattu ilmoituslomakkeita tätä varten, Nurmi-Kokko kertoo.

Jälkitaudit voivat yllättää

Koronan aiheuttamat jälkiseuraukset saattavat olla pitkäaikaisia. Jälkitaudeista ei tiedetä vielä paljoakaan, mutta tälläkin hetkellä vuoden takaisen pandemian ensiaallon sairastuneista jotkut eivät ole vieläkään päässeet palaamaan normaaliin elämänrytmiin.

– Tästäkin syystä koronailmoitusten tekeminen on äärimmäiseen tärkeää. Silloin pitkäaikaiset terveysongelmat ja mahdollinen työkyvyttömyys tulee korvauksen piiriin.

Koronavirus on biologinen altiste ja se kuuluu työnantajan lakisääteisen ilmoitusvelvollisuuden piiriin. Altistuneiden työntekijöiden listaa on säilytettävä 10 vuotta ja sairastuneista työntekijöistä tietoa on säilytettävä 40 vuotta.

– Ammattitautitapauksissa selvitetään työmaan ja sen sosiaalitilojen olosuhteet ja suojautumisen mahdollisuudet.

Työmatkat ja työntekijöiden mahdollinen majoittuminen eivät kuulu ammattitautiseurannan piiriin.

– Voikin kysyä kuuluuko työnantajan velvollisuuksiin taata kunnolliset majoitustilat reissutyöntekijöille. Hotelleissa olisi nyt kapasiteettia tarjolla. Samalla työnantajat voisivat tukea toista koronan aiheuttamista talousongelmista kärsivää yrittäjäkuntaa, Nurmi-Kokko vinkkaa.

Uudessa tilanteessa tarvitaan tutkimusta

Koronapandemia vaatii viranomaisten selvitystyötä monella tasolla.

– Korona on meille uusi ammattitauti ja siksi kaikista tapauksista vakuutuslaitos pyytää lausunnon Tapaturma-asiain korvauslautakunnalta. Tällä tavalla taataan kaikkien työntekijöiden yhdenvertainen kohtelu, Työterveyslaitoksen ylilääkäri Satu Soini toteaa.

– Koronan pitkäaikaisia lääketieteellisiä vaikutuksia ei vielä tunneta.

Takon toimiston päällikön Kirsi Salon mukaan yksi syy, miksi rakennusalan tautiryppäät eivät vielä näy korvauslautakunnan käsittelyssä, voi olla yritysten omien selvitysten keskeneräisyys. Ammattitauti-ilmoituksen tekeminen vakuutuslaitokselle on työnantajan velvollisuus. Salo suosittelee työntekijöitä tekemään koronatauti-ilmoituksia vakuutusyhtiöille, mikäli tartunta on saatu työmaalla ja jos työnantaja ei ole ilmoitusta tehnyt.

– Vakuutusyhtiö pyytää ilmoituksen jälkeen selvitystä ammattitautitapauksesta ja mahdollisesta altistumisesta.

Salo suosittaa ammattitauti-ilmoituksen tekoa mahdollisimman pian, sillä selvitystyön tekeminen on helpompaa tuoreiden tapausten osalta.

Tako on käsitellyt helmikuun loppuun mennessä 251 korona-altistuksesta tehtyä lausuntopyyntöä työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen perusteella. Näistä 208 tapauksessa katsottiin kyseessä olevan ammattitauti.

Rakennusliiton nettisivuille on koottu Korona ja rakennusala -tietopaketti, josta on hyvä aloittaa, mikäli epäilee koronavirustartuntaa.

Teksti: Jukka Nissinen, kuva: Kimmo Brandt