Takaisin

Pientä helpotusta pahimpaan rakennuslamaan

Rakentaja-lehti 21.2.2024

Hallitus haluaa aikaistaa ara-korkotukea hakemussuman takia. Rakennusliitto toivoo, että aso-asuntojen rakentamista ei lopeteta ja remonttitukea lisättäisiin.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta puoltaa valtion tukeman asuntotuotannon määräaikaista lisäämistä yhdellä miljardilla eurolla. Korkotukilainavaltuuden korotus mahdollistaa noin 5 000 asunnon lisäyksen asuntorakentamisen aloituksiin vuosina 2024–2025.

– Hallitus vauhdittaa väliaikaisesti ara-tuotantoa tilanteessa, jossa vapaarahoitteinen asuntotuotanto on jäässä ja alan työllisyys heikentyy. Jos asuntorakentaminen kokonaan hyytyy, kasvukeskuksissa voidaan olla pian asuntopulassa. Ara-tuotantoa kannattaa jaksottaa suhdanteita tasaavalla tavalla, ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen (kok.) toteaa ympäristöministeriön tiedotteessa.

Mikäli esitys menee läpi, valtion asuntorahaston korkotukilainavaltuuksia korotettaisiin tänä vuonna 1,5 miljardista eurosta 2,25 miljardiin euroon. Vuoden 2025 talousarvioesityksessä korkotukivaltuudeksi esitetään 1,75 miljardia euroa. Vuosien 2026–2027 korkotukivaltuudet olisivat vastaavasti aiempaa pienemmät eli yhteensä 2 miljardia euroa.

Korkotuen lisäksi tarvittaisiin remonttitukea

Rakennusliiton puheenjohtaja Kimmo Palonen pitää korkotuen aikaistamista tervetulleena lisäpanostuksena rakennusalan ongelmien ratkaisemiseen.

– Ministerivaliokunnan ehdotus on oikeansuuntainen. Olisimme kuitenkin kaivanneet lisärahoitusta korjausrakentamiseen.

Palosen mukaan korjausrakentamista tukemalla työmaita saataisiin liikkeelle nopeastikin, sillä rakennuskannassa on paljon korjausvajetta.

– Tällä hetkellä korjausrakentamisen pullonkaulana on rakennuttajien rahoitusongelmat. Aran korjausavustus tulisi tarpeeseen ja olisi nopea työllistämistoimi.

Talouspoliittisen ministerivaliokunnan mukaan uusia korkotukilainahakemuksia ei enää oteta vastaan, vaan kyse on ARA:n käsittelyjonossa olevan suuren hakemusmäärän purkamisesta. Lisäksi kaupunkiseudut ovat MAL-neuvotteluissa esittäneet toiveen jatkoajasta asumisoikeuskohteiden rakentamiselle, jotta kaupunkiseudut ehtivät varautua muutokseen.

– Asumisoikeusasuntojen rakentaminen on kuitenkin loppumassa. Olemme Rakennusliitossa sitä mieltä, että tarvitsemme myös vuokra-asumisen ja omistusasumisen väliin tulevan asunnonhankinnan vaihtoehdon. Aso-asunnoille on selvästi kysyntää ja tarvetta, Palonen linjaa.

Palosen mukaan aso-asuntojen tuen lopettaminen hidastaa myös suurten kaupunkikeskusten rakentamista.