Takaisin

Näemmekö vain korkeakoulutuksen?

Rakentaja-lehti 28.4.2023

Suomessa on käyty keskustelua koulutuksesta tänä keväänä. Se on ollut hyvä asia. Keskustelu tosin on ollut sisällöllisesti varsin suppeaa.

Eduskuntavaalitenteissä se on esiintynyt lähinnä kysymyksenä, että onko mikään puolue valmis leikkaamaan koulutuksesta. Onneksi leikkaajia ei ole pahemmin löytynyt. Toivotaan, että näin on vielä vaalien jälkeenkin.

Viimeisen 4 vuoden aikana on ensi kerran moneen hallituskauteen lisätty koulutuksen resursseja. Ammatillisen koulutuksen pysyvää perusrahoitusta on kasvatettu 291 miljoonalla, lukiokoulutuksen 190 miljoonalla sekä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen perusrahoitusta 300 miljoonalla. Nämä ovat merkittäviä panostuksia, kun muistamme, että Sipilän hallitus leikkasi koulutuksesta liki 700 miljoonaa, erityisen kovat leikkaukset osuivat ammatilliseen koulutukseen, 250 miljoonaa.

Rahoituksen lisäksi on käyty keskustelua suomalaisten koulutustasosta. Tähän kannusti uutinen, jossa kerrottiin, että suomalaisnuoret ovat koulutustasoltaan enää teollisuusmaiden keskitasoa. Pähkinänkuoressa muissa maissa koulutuksen taso on noussut, kun meillä se on pysähtynyt tai jopa laskussa nuorimpien osalta. Niin edellinen maan hallitus kuin varmasti tulevakin haluaa nostaa korkeakoulutettujen määrää.

Miten tavoite lisätä korkeakoulutettuja heijastuu ammatilliseen koulutukseen, jonka laadusta me rakennusalallakin olemme pitkään olleet huolissamme? Yksi huoli liittyy rahoitukseen. Olemme kuulleet, että koulutuksen resursseja ei olla lisäämässä, jolloin jos korkeakouluihin halutaan lisää paukkuja, on se pois joko peruskoulusta tai toisen asteen koulutuksessa, ja silloin, etenkin ammatillisesta koulutuksesta. Se ei ole hyvä asia.

Osallistuin maaliskuun lopussa Pohjoismaisen Neuvoston seminaariin, jossa pohdittiin, miten ammatillisia koulutuksia saisi houkuttelevammaksi. Siellä oltiin huolissaan yhteiskuntamme tahtotilasta korostaa akateemisuutta ammatillisen koulutuksen kustannuksella. Sama näkyy myös muun muassa käden taitoja korostavien aineiden roolin heikkenemisenä peruskoulussa. Seminaarissa useampi keskustelija nosti esiin, että tänä päivänä moni ammatillinen työ on, ja tulevaisuudessa vielä enemmän, todella vaativaa. Olisi tärkeää, että niitä myös arvostettaisiin enemmän. Mitä matalampaa arvostus on, niin sitä hankalampaa on löytää motivoituneita hakijoita alalle ja se heijastuu myös palkkoihin.

Positiivisena näkökulmana kuulimme positiivisia esimerkkejä niin Ruotsista, Tanskasta kuin Norjastakin, joissa koulujen ja yritysten yhteistyöllä on saatu luotua verkostoja, jossa nuoret saavat tarvitsemansa ammatillisen koulutuksen ja löytävät sopivan työpaikan. Samanlaisia uutisia olen kuullut aiemmin Saksastakin. Ammatillisen koulutuksen vetovoimaisuuden kasvattaminen ei ole rakettitiedettä, eikä se vaadi välttämättä suuria koulutusrahoituslisäyksiä. Koulutuksen lähiopetusta tulee laadullisesti parantaa ja hieman kasvattaa. Sen lisäksi kaiken a ja o on koulujen ja yritysten yhteistyö työssäoppimisessa ja nuorten palkkaamisessa töihin. On hienoa, että Saksassa moni yritys näkee tosi tärkeäksi kouluttaa ja myöhemmin palkata nuorta työvoimaa yrityksiinsä, koska he haluavat olla oman alansa parhaita myös tulevien vuosikymmenien aikana. Miten saisimme samanlaista ajattelua Suomeen? Veto- ja pitovoimaisuutta ei kasvateta nojaamalla pääasiassa vuokratyövoimaan ja rekrytoimalla halpaa työvoimaa muualta. Eikö olisi yritystenkin etu, että niillä olisi osaavaa työvoimaa, joka näkyisi työn laadussa ja nostaisi yrityksen arvoa merkittävästi markkinoilla?

Juhani Lohikoski, koulutuspäällikkö, Rakennusliitto