Takaisin

24 työpaikkakuolemaa vuonna 2022

Rakentaja-lehti 17.3.2023

Kuolemien määrässä palattiin vanhaan huonoon normaaliin poikkeuksellisen vuoden 2021 jälkeen.

Vuosi 2021 jäi poikkeuksellisena vuotena tilastoihin, sillä sen aikana kuolemaan johtaneita työtapaturmia sattui 13 kappaletta. Vuonna 2022 määrä lähes tuplaantui. Tapaturmavakuutuskeskuksen ennakkotiedon mukaan vuonna 2022 sattuneissa kuolemaan johtaneissa työpaikkatapaturmissa kuoli 22 palkansaajaa ja 2 yrittäjää. Kuolleista 23 oli miehiä ja yksi nainen. Kahdessa (2) tapauksessa kuollut oli ulkomaan kansalainen.

– Vuonna 2021 kuolemien määrä oli historiallisen alhainen. Olemme pohtineet, mikä siihen oli syynä. Yksi mahdollisuus on, että silloin on vielä liikuttu vähemmän ja tehty enemmän etätöitä. Se vuosi oli poikkeuksellinen, sillä 10 vuoden keskiarvo on noin 20:n kuoleman luokkaa, työturvallisuusasiantuntija Otto Veijola Tapaturmavakuutuskeskuksesta sanoo.

Kuljetusala synkin – vai onko?

Tapaturmavakuutuskeskus tilastoi kuolemaan johtaneet työtapaturmat muun muassa toimialan perusteella. Toimiala yritykselle määräytyy sen pääasiallisen liiketoiminnan mukaan. Tilastointitapa eroaa Rakennusliiton ja Rakennusteollisuus RT ry:n tilastointitavasta, jossa kiinnitetään huomio tapahtumapaikkaan (esim. työmaa) tai laajemmin alaan, jolla työntekijä toimii.

Tapaturmavakuutuskeskuksen tilaston mukaan kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla toimivien yritysten työntekijöille ja yrittäjille sattui vuonna 2022 yhteensä 9 kuolemaan johtanutta työpaikkatapaturmaa, rakennusalalla 5.

– Kuljettajille sattuu tapaturmia nimenomaan kopin ulkopuolella. TVK:ssa ajatus tehdä tutkimusta siitä, minkälaisia onnettomuuksia on sattunut ja mitkä riskit ovat korostuneet raskaan kaluston huollossa ja häiriön poistossa. Riskitekijöitä erityisesti muuttuvan työympäristön ja yksin työskentelyn osalta vaikuttaisi olevan paljon, Veijola toteaa.

Rakennusliiton laskutavan mukaan kuljetusalankin onnettomuuksista osa on sattunut rakennusalan työntekijöille, kun kyseessä ovat esimerkiksi infratyöt. Tällä laskutavalla alalla sattui 10 kuolemaan johtanutta työtapaturmaa, mikä on saman verran kuin vuonna 2021. Rakennusalan työpaikkakuolemista ja tapaturmista on luvassa lisää tietoa tämän vuoden keväällä, kun TVK:n tarkemmat tilastot valmistuvat.

Talonrakentamisessa 3 kuolemaa

Elokuussa muuraustyötä tehnyt henkilö putosi mastolavanostimelta talonrakennustyömaalla. Syyskuussa nokkaletku osui henkilön päähän betonipumppuauton puhdistuksen yhteydessä työmaalla. Lokakuussa kuormanpurussa avustanut henkilö putosi minikuormaajan päältä.

Infratöissä 5 kuolemaa

Tammikuussa radalla mittaustöitä tekemässä ollut 1 henkilö jäi raiteilla liikkuneen junan alle, 1 kuljettaja jäi ojaan kaatuneen betoniauton alle ja 1 maanrakennustyömaalle putkikuormaa purkanut autonkuljettaja jäi putkinipun alle. Toukokuussa henkilön päälle putosi nosto-ovi maanrakennusyrityksen hallilla. Toukokuussa kauhakuormaajaa korjannut työntekijä joutui puristuksiin ja menehtyi saamiinsa vammoihin.

Muussa rakentamisessa 2 kuolemaa

Kesäkuussa palkki putosi työntekijän päälle teollisuuslaitoksen rakennustyömaalla. Marraskuussa työntekijä puristui betonielementin nostossa kaatuneen betonielementin alle elementtitehtaalla.

Teksti ja kuva: Johanna Hellsten