Takaisin

Rakennusliitto luopui Siikarannasta

Rakennusliitto on luopunut aiemmin opistona tunnetun Siikarannan kiinteistöstä rakennuksineen. Opistotoiminta Siikarannassa lopetettiin jo muutama vuosi sitten ja rakennukset jäivät liiton omistaman RL-Loma Oy:n käyttöön. Henkilökunnan hyvästä ja yritteliäästä toiminnasta huolimatta hotelli- ja ravintolatoiminnalla ei pystytty kattamaan Siikarannan rakennusten huomattavia ylläpitokuluja. Tämän takia Rakennusliitto päätti luopua koko Siikarannan kiinteistöstä. Uusi omistaja jatkaa RL-Loma Oy:n toimintaa uusin voimin ja ideoin ja samoin jatkaa työtään ns. vanhoina työntekijöinä RL-Loma Oy:n henkilökunta.