Takaisin

Rakennusliitto ei hyväksy eläkeiän nostoa

Rakennusliiton Jyväskylässä koolla oleva maakokous vastustaa kaavailtua eläkeiän nostoa 65 vuoteen.

Yli 400 rakentajan mielestä eläkeiän kaavamainen nosto 65 vuoteen kohtelisi kansalaisia eriarvoisesti.  Se kasvattaisi työmarkkinoilla pärjäävien hyvätuloisten eläkkeitä, mutta ajaisi pienituloisia ja vähän koulutettuja ihmisiä työkyvyttömyyseläkkeelle ja työttömyyteen.

Rakennusliitto kannattaa nykyistä joustavaa eläkkeelle siirtymistä 63-68 –vuotiaana. Vähimmäiseläkeiän nostamiselle ei ole perusteita. Nykyinen eläkkeen suuruuden määrittelevä malli takaa sen, että järjestelmän rahoitus kestää joustavan eläkkeelle siirtymisen ihmisten eliniän kasvaessa.

Myös eliitin suunnittelema ikääntyviin työttömiin kohdistuva työttömyysturvan lisäpäiväoikeuden teilaus lakaisisi työmarkkinoilta putoavat luukulta toiselle ja lopulta hyväntekeväisyyden varaan. Reilusti alle 20-vuotiaina työuransa aloittaneilla työntekijöillä on oltava edes työttömyysturvan takaama mahdollisuus siirtyä työelämästä työeläkkeelle, kun työtä ei ole tarjolla. Rakennusliitto vastustaa lisäpäiväoikeuden poistoa ja sen enempää heikentämistä.

Maakokouksen mukaan SAK:lla, kuten myös puolueilla on nyt tilaisuus näyttää, seisovatko ne heikomman puolella.

Rakennusliiton maakokous käsittelee kahden päivän ajan liiton tavoitteita seuraavalle työehtosopimuskierrokselle. Liitto ei ole mukana tupossa.