Takaisin

Työehtosopimusmuutos Destia Oy:ssä

Destia Oy on yksityinen infra- ja rakennusalan palveluyhtiö, joka rakentaa, ylläpitää ja suunnittelee liikenneväylien ja ratojen sekä liikenne- ja teollisuusympäristöjen lisäksi kokonaisia elinympäristöjä. Yritys on järjestäytynyt työnantajajärjestö Infra ry jäsenyritykseksi. Destia Oy siirtyy työehtosopimuslain nojalla noudattamaan Infra ry:n ja Rakennusliitto ry:n välillä solmittua työehtosopimusta 1.2.2022 alkaen. Destia Rail Oy:ssä noudatetaan em. työehtosopimusta yrityksen aiempaan Infra ry:n jäsenyyteen perustuen.

Työntekijöiden edustajien ja yrityksen välillä on sovittu noudatettavista työehdoista. Rakennusliitto ry:n ja Destia Oy:n välillä on sovittu, että aiemmin valitut luottamushenkilöt voivat jatkaa tehtävissään toimikautensa päättymiseen, vuoden 2024 loppuun saakka, mikäli siirtyvät Rakennusliitto ry:n jäseniksi 1.2.2022 mennessä.

Sähköalan työntekijöitä koskien Sähköliitto, Destia Oy ja Destia Rail Oy ovat sopineet liittyvänsä Sähköalan Energia – ICT – Verkosto työehtosopimukseen vuoden 2022 alkupuolella.

Rakennusliitto, Sähköliitto ja Destia ovat tyytyväisiä saavutettuun ratkaisuun, joka selkeyttää yksityisellä alalla noudatettavia työehtoja. Rakennusliiton varapuheenjohtaja Kimmo Palonen pitää hyvänä asiana sitä, että infra- ja sähköalan työntekijät pääsevät oman alansa työehtosopimuksen piiriin.  Vuosia jatkunut epäselvyys noudatettavista työehtosopimuksista saa nyt päätepisteen. Ratkaisu tehtiin hyvässä yhteistyössä kaikkien osapuolten kesken.