Luottamusmiehille

Luottamusmiesten peruskurssi

Onko sinut juuri valittu luottamusmieheksi tai oletko toiminut jo hetken tehtävässä, mutta et ole käynyt Rakennusliiton järjestämää luottamusmiesten peruskurssia? Onnittelut valinnastasi tärkeään tehtävään! Uskomme, että peruskurssimme antaa sinulle hyvät eväät kehittämään työpaikkasi tai yrityksesi pelisääntöjä.

Kaksiosaisessa alueellisessa koulutuksessa selvitämme käytännönläheisten neuvottelu- ja keskusteluharjoitusten kautta keskeisiä kysymyksiä, joita sinulle tulee edunvalvojana paikallistasolla vastaan. Tavoitteena on kehittää osaamistasi omasta sopimusalastasi sekä vahvistaa neuvottelutaitojasi. Koulutuksessa pohdimme luottamusmiehen oikeuksia, velvollisuuksia ja tehtäviä. Mietimme miten työpaikkaasi voisi kehittää turvallisemmaksi ja sopimusjärjestelmiä parantaa. Tutustut tukiverkostoosi tavaten alue- ja keskustoimiston toimitsijoita sekä kymmeniä eri työmaiden ja yritysten luottamusmiehiä, joiden kanssa pääset vaihtamaan kokemuksia.

Rakennusliiton luottamusmiesten peruskurssi on tarkoitettu kaikkien rakennusalan sopimusalojen luottamus- ja varaluottamusmiehille.

Luottamusmiesten peruskurssit

11.−13.2.2019 Tampere, osa 1
hakuaika päättyy 18.1.2019
4.−5.3.2019 Tampere, osa 2

11.−13.3.2019 Oulu, osa 1
hakuaika päättyy 15.2.2019
8.−9.4.2019 Oulu, osa 2

15.−17.4.2019 Vantaa, osa 1
hakuaika päättyy 22.4.2019
6.−7.5.2019 Vantaa, osa 2

9.−11.9.2019 Jyväskylä, osa 1
hakuaika päättyy 16.8.2019
30.9.−1.10.2019 Jyväskylä, osa 2

4.−6.11.2019 Turku, osa 1
hakuaika päättyy 11.10.2019
25.−26.11.2019 Turku, osa 2

Luottamusmiesten jatkokurssi

Sinä jo hetken luottamusmiehenä toiminut aktiivimme, joka olet käynyt peruskoulutuksen. Nyt olisi aika lähteä jatkokurssille, joka syventää peruskurssilla oppimiasi asioita. Kaksiosaisessa alueellisessa koulutuksessa pohdimme luottamushenkilöidemme kohtaamia haasteita työmaa- ja yritystasolla. Pohdimme yhdessä harjoitusten ja keskustelutehtävien kanssa miten kehität neuvottelutaitojasi, parannat viestintää ja tutustut rakennusalan sosiaalikysymyksiin. Luottamusmiehen yksi keskeinen rooli on kehittää työpaikkaa. Mietimme yhdessä miten yrityksessäsi voitaisiin parantaa sopimusjärjestelmiä sekä kehittää työntekijöiden asemaa pyrkien tasa-arvoiseen työyhteisöön. Koulutuksessa tapaat kymmeniä luottamusmiehiä eri puolilta Suomea. Kouluttajina toimivat Rakennusliiton alue- ja edunvalvontaosaston toimitsijat, joiden kanssa voit verkostoitua ja vaihtaa kokemuksia.

Rakennusliiton luottamusmiesten jatkokurssi on tarkoitettu kaikkien rakennusalan sopimusalojen luottamusmiehille ja varaluottamusmiehille.

Luottamusmiesten jatkokurssit

23.−25.4.2019 Jyväskylä, osa 1
hakuaika päättyy 1.4.2019
13.−15.5.2019 Jyväskylä, osa 2

23.−25.9.2019 Vantaa, osa 1
hakuaika päättyy 30.8.2019
21.−23.10.2019 Vantaa, osa 2

11.−13.11.2019 Oulu, osa 1
hakuaika päättyy 18.10.2019
2.−4.12.2019 Oulu, osa 2

Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen täydennyskurssi

Täydennyskurssi kokoaa liiton kaikkien sopimusalojen luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut yhteen kolmeksi päiväksi. Tapaamisessa pureudutaan työmarkkinoiden ja rakennusalan ajankohtaisiin kysymyksiin. Käydään läpi mitä uutta työ- ja työsuojelusäädännössä on tapahtumassa. Kouluttamassa on toimitsijoita, liiton johtoa ja muita asiantuntijoita. Täydennyskurssi on luottamushenkilöille mainio paikka päivittää edunvalvontaosaamistaan sekä verkostoitua laajasti yritys- ja sopimusalakohtaisesti. Koulutus on tarkoitettu luottamus- ja varaluottamusmiehille sekä työsuojelu- ja varatyösuojeluvaltuutetuille.

6.−8.2.2019 Tampere
hakuaika päättyy 15.1.2019

Työoikeuden peruskurssi

Tervetuloa Rakennusliiton juristien vetämälle työoikeuden kurssille, jossa pureudutaan lakeihin erityisesti rakennusalan näkökulmasta. Harjoitusten kautta saat kokonaiskuvan työelämän oikeudellisista kysymyksistä. Tehtävät sivuavat muun muassa työsopimuslakia, työturvallisuuslakia, vuosilomalakia, syrjintäsuojaa ja työaikalakia. Koulutuksesta on hyötyä niin työsuojeluvaltuutetuille kuin myös luottamusmiehille. Kurssilta saat välineitä ja kokemusta, joilla vahvistat edunvalvontaosaamistasi. Koulutus on tarkoitettu luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille.

18.−20.11.2019 Helsinki
hakuaika päättyy 25.10.2019

Esiintymistaito UUTUUS!

Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen tehtävänä on edistää hyvää työturvallisuutta ja edunvalvontaa työpaikka- ja yritystasolla. Tehtävän hoitaminen onnistuneesti edellyttää asiaosaamisen lisäksi myös hyviä esiintymis- ja vuorovaikutustaitoja. Olet päivittäin tekemisissä niin yrityksesi työntekijöiden, työnantajien edustajien ja mahdollisesti aliurakoitsijoiden kanssa sekä satunnaisemmin muiden, niin liiton kuin toistenkin yhteistyötahojen kanssa. Hyvän työturvallisuus- ja sopimiskulttuurin luomisessa tärkeää on vuorovaikutus.

Uudella kurssilla liitto haluaa tukea sinua kehittämään esiintymis- ja vuorovaikutustaitoja. Käytännön harjoitteiden kautta opit esiintymisvarmuutta ja ratkot vuorovaikutushaasteita.

20.−21.5.2019 Vantaa
hakuaika päättyy 26.4.2019