Luottamusmiehille

Luottamusmiesten peruskurssi

Onko sinut juuri valittu luottamusmieheksi tai oletko toiminut jo hetken tehtävässä, mutta et ole käynyt Rakennusliiton järjestämää luottamusmiesten peruskurssia? Onnittelut valinnastasi tärkeään tehtävään! Uskomme, että peruskurssimme antaa sinulle hyvät eväät kehittämään työpaikkasi tai yrityksesi pelisääntöjä.

Kaksiosaisessa alueellisessa koulutuksessa selvitämme käytännönläheisten neuvottelu- ja keskusteluharjoitusten kautta keskeisiä kysymyksiä, joita sinulle tulee edunvalvojana paikallistasolla vastaan. Tavoitteena on kehittää osaamistasi omasta sopimusalastasi sekä vahvistaa neuvottelutaitojasi. Koulutuksessa pohdimme luottamusmiehen oikeuksia, velvollisuuksia ja tehtäviä. Mietimme miten työpaikkaasi voisi kehittää turvallisemmaksi ja sopimusjärjestelmiä parantaa. Tutustut tukiverkostoosi tavaten alue- ja keskustoimiston toimitsijoita sekä kymmeniä eri työmaiden ja yritysten luottamusmiehiä, joiden kanssa pääset vaihtamaan kokemuksia.

Rakennusliiton luottamusmiesten peruskurssi on tarkoitettu kaikkien rakennusalan sopimusalojen luottamus- ja varaluottamusmiehille.

Seuraavat luottamusmiesten peruskurssit 2017

16.-18.1.           osa 1, Helsinki
*hakemukset viimeistään 21.12.2016
6.-7.2.              osa 2, Helsinki

13.-15.2.           osa 1, Tampere
*hakemukset viimeistään 20.1.
6.-7.3.               osa 2, Tampere

24.-26.4.          osa 1, Oulu
*hakemukset viimeistään 31.3.
15.-16.5.           osa 2, Oulu

11.-13.9.           osa 1, Helsinki
*hakemukset viimeistään 18.8.
2.-3.10.            osa 2, Helsinki

9.-11.10.          osa 1, Imatra
*hakemukset viimeistään 15.9.
30.-31.10.       osa 2, Imatra

13.-15.11.         osa 1, Jyväskylä
*hakemukset viimeistään 20.10.
11.-12.12.         osa 2, Jyväskylä

Luottamusmiesten jatkokurssi

Sinä jo hetken luottamusmiehenä toiminut aktiivimme, joka olet käynyt peruskoulutuksen. Nyt olisi aika lähteä jatkokurssille, joka syventää peruskurssilla oppimiasi asioita. Kaksiosaisessa alueellisessa koulutuksessa pohdimme luottamushenkilöidemme kohtaamia haasteita työmaa- ja yritystasolla. Pohdimme yhdessä harjoitusten ja keskustelutehtävien kanssa miten kehität neuvottelutaitojasi, parannat viestintää ja tutustut rakennusalan sosiaalikysymyksiin. Luottamusmiehen yksi keskeinen rooli on kehittää työpaikkaa. Mietimme yhdessä miten yrityksessäsi voitaisiin parantaa sopimusjärjestelmiä sekä kehittää työntekijöiden asemaa pyrkien tasa-arvoiseen työyhteisöön. Koulutuksessa tapaat kymmeniä luottamusmiehiä eri puolilta Suomea. Kouluttajina toimivat Rakennusliiton alue- ja edunvalvontaosaston toimitsijat, joiden kanssa voit verkostoitua ja vaihtaa kokemuksia.

Rakennusliiton luottamusmiesten jatkokurssi on tarkoitettu kaikkien rakennusalan sopimusalojen luottamusmiehille ja varaluottamusmiehille.

Seuraavat luottamusmiesten jatkokurssit 2017

27.-29.3.           osa 1, Turku
*hakemukset viimeistään  3.3.
19.-21.4.          osa 2, Turku

18.-20.9.          osa 1, Vantaa
*hakemukset viimeistään 25.8.
23.-25.10.        osa 2, Vantaa

6.-8.11.             osa 1, Oulu
*hakemukset viimeistään 13.10.
13.-15.12.         osa 2, Oulu

Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen täydennyskurssi

Täydennyskurssi kokoaa liiton kaikkien sopimusalojen luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut yhteen kolmeksi päiväksi. Tapaamisessa pureudutaan työmarkkinoiden ja rakennusalan ajankohtaisiin kysymyksiin. Käydään läpi mitä uutta työ- ja työsuojelusäädännössä on tapahtumassa. Kouluttamassa on toimitsijoita, liiton johtoa ja muita asiantuntijoita. Täydennyskurssi on luottamushenkilöille mainio paikka päivittää edunvalvontaosaamistaan sekä verkostoitua laajasti yritys- ja sopimusalakohtaisesti. Koulutus on tarkoitettu luottamus- ja varaluottamusmiehille sekä työsuojelu- ja varatyösuojeluvaltuutetuille.

1.-3.2.2017 Hämeenlinna, hotelli Aulanko
*hakemukset viimeistään 11.1.

Työoikeuden peruskurssi

Tervetuloa Rakennusliiton juristien vetämälle työoikeuden kurssille, jossa pureudutaan lakeihin erityisesti rakennusalan näkökulmasta. Harjoitusten kautta saat kokonaiskuvan työelämän oikeudellisista kysymyksistä. Tehtävät sivuavat muun muassa työsopimuslakia, työturvallisuuslakia, vuosilomalakia, syrjintäsuojaa ja työaikalakia. Koulutuksesta on hyötyä niin työsuojeluvaltuutetuille kuin myös luottamusmiehille. Kurssilta saat välineitä ja kokemusta, joilla vahvistat edunvalvontaosaamistasi. Koulutus on tarkoitettu luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille.

20.-22.11.2017 Helsinki, hotelli Haaga
* ilmoittautuminen viimeistään 27.10.