F-Secure

F-Secure erbjuder FFC-förbundets medlemmar rabatter på 25–50 euro på sina produkter Internet Security, Freedom VPN och ID Protection.

Du hittar anvisningar och en kod för att köpa och installera produkterna på ditt medlemskort i mobilen (endast på finska).