Go back

Vägande skäl

De nedskärningar och försämringar som regeringen Orpo-Purra planerar kommer speciellt att drabba den arbetande befolkningen och de allra mest utsatta. Nu har vi vägande skäl att agera.

Läs mer om nedskärningar som regeringen Orpo-Purra planerar