FFC:s svenska seminarium: Framtidens arbetsliv 23–24.11.2019 på Clarion Helsingfors

Hur påverkas arbetslivet av klimatförändringen och digitaliseringen? Vad kan vi själva göra för att skapa en hållbar framtid? Arbetslivet är inne i en brytningstid, men vad betyder det för oss? På FFC:s svenska seminarium diskuterar vi vad kampen mot klimatförändringen innebär i arbetslivet. Samtidigt gör teknologin att vissa jobb försvinner och andra skapas – men […]

Lue lisää

Nytt kollektivavtal för byggnadsbranschen

Byggnadsförbundet och Rakennusteollisuus RT nådde den 9 maj 2018 ett förhandlingsresultat för alla avtalsområden mellan förbunden. Byggnadsförbundets styrelse godkände avtalen den 15 maj 2018 och senare har de godkänts även i arbetsgivarförbunden. Avtalen innefattar gemensamma frågor som träder i kraft med samma innehåll i alla kollektivavtal. Dessutom har man i de branschspecifika avtalen kommit överens […]

Lue lisää

BYGGNADSPRODUKTINDUSTRINS STREJKDAGAR

Varför strejkar vi? Kollektivavtalsförhandlingarna inom Byggnadsförbundets avtalsbranscher har inte gett resultat. Arbetsgivarna erbjuder fortfarande endast den löneförhöjning som har varit aktuell i offentligheten och som har bestämts av Finlands Näringsliv. Dessutom vill arbetsgivarna att Byggnadsförbundet ska godkänna försämringar av konkurrenskraftsavtalet i efterhand, strykning av söndagstillägg och fullständig avreglering av hyrt arbete. När strejkar vi? Strejkdagarna […]

Lue lisää

Löntagaren har slutat utkomma som papperstidning – beställ nyhetsbrevet

Fackcentralen FFC:s svenskspråkiga tidning Löntagaren har slutat utkomma i pappersform. Tidningen ersätts av ett elektroniskt nyhetsbrev som utkommer varannan vecka. Nyhetsbrevet går inte automatiskt till alla som har fått Löntagaren, utan man måste själv beställa nyhetsbrevet på adressen www.lontagaren.fi/nyhetsbrev. Nyhetsbrevet är gratis. De senaste nyheterna om facket, arbetslivet och arbetsmiljön finns också i fortsättningen på […]

Lue lisää

De arbetslösa är värda förtroende

FFC:s sporrande sysselsättningsmodell Vi har ett alternativ till aktiveringsmodellen, med vilken vi öppnar diskussionen om sysselsättningstryggheten i ett förtroendesamhälle. Modellen uppmuntrar de arbetslösa, men lämnar dem inte ensamma – eller utanför. I stället för att behöva vara rädda får de arbetslösa stöd och personlig service. Läs mera https://www.sak.fi/sv/samhalle/de-arbetslosa-ar-varda-fortroende-ffcs-sporrande-sysselsattningsmodell

Lue lisää