Go back

Politisk strejk i huvudstadsregionen 1–2.2 och demonstration 1.2

Arbeten inom Byggnadsförbundets alla avtalsbranscher i Helsingfors, Vanda och Esbo strejkar den 1–2.2. Nödarbeten, VVS-service och vägunderhåll strejkar inte.

Byggnadsförbundets medlemmar deltar den 1–2.2. Industrifacket strejkar vid följande strejkobjekt:

  • Agnico Eagle Finland, Kittilägruvan
  • Boliden Kevitsa Mining, Kevitsagruvan
  • Neste Abp, Nådendalraffinaderiet
  • Neste Abp, Borgåraffinaderiet
  • Outokumpu Chrome, Kemigruvan
  • Outokumpu Chrome, Torneåfabriken
  • Outokumpu Steel, Torneå
  • SSAB Europe, Brahestadfabriken
  • Terrafame Oy, Sotkamogruvan
  • Yara, Siilinjärvigruvan

Varför?

Strejken är en protest mot Orpo-regeringens försämringar av arbetslivet. Regeringen gör nedskärningar i den sociala tryggheten, begränsar strejkrätten och försämrar anställningsvillkoren.

Demonstration 1.2

Alla medlemmar i Byggnadsförbundet kan delta i STOP nu!-demonstrationen som kommer att hållas i Helsingfors torsdagen den 1 februari, kl. 12–14.

Byggnadsförbundets medlemmar som deltar i demonstrationen strejkar den aktuella dagen och får strejkunderstöd. Den politiska demonstrationen är laglig och det är helt tillåtet att delta i den. Arbetsgivaren får inte ålägga en arbetstagare som deltar i demonstrationen negativa sanktioner.

FFC ordnar transporter till STOPP nu!-demonstrationen från olika håll i Finland. Du måste anmäla dig till transporten så snart som möjligt.

Anmäl dig till transporten

Läs mer om demonstrationen på FFC:s webbplats

Strejkunderstöd

Medlemmar i Byggnadsförbundet som deltar i tvådagarsstrejken eller endast i demonstrationen får strejkunderstöd (67 €/dag). Efter strejken ansöker man i första hand om strejkunderstöd i Byggnadsförbundets e-tjänst. Förtroendemannen ger dig råd om hur du ansöker om strejkunderstöd.