Bli medlem / medlemsskap / medlemsförmåner

 Yrkesverksamma inom byggbranschen hör till Byggnadsförbundet

Byggnadsförbundets styrka ligger i dess medlemmar och i att branschen har organiserat sig väl. Medlemmen är den viktigaste resursen i förbundets verksamhet. Medlemmen kan påverka alla frågor som rör byggarbetare på arbetsplatsen och i fackavdelningen. Alla medlemmar i förbundet hör till Byggbranschens arbetslöshetskassa. Kassan betalar inkomstrelaterad dagpenning vid arbetslöshet till byggare.

Intressebevakningen på arbetsplatser är en viktig del av förbundets verksamhet. Byggnadsförbundet har genom kollektivavtal kommit överens med arbetsgivarförbunden om minimivillkor enligt vilka arbetet inom byggbranschen utförs. I kollektivavtalen fastställs bl.a. branschens löner, arbetstider, semesterersättningar, semestrarnas längd, arbetstidsförkortning, söckenhelgersättningar och lön under sjukfrånvaro.

 

vaaka-byggn-vari_rgp

Löner och avtal
Blev du arbetslös?

Byggbranschens arbetslöshetskassa är mycket modern och effektiv. I dess expertis möts en förtrogenhet med byggbranschens särdrag och ett starkt kunnande om utkomstskyddet. Som medlem i förbundet är du automatiskt medlem i Byggbranschens arbetslöshetskassa.

Det lönar det sig att kontrollera följande, om du blir arbetslös:

 1. Är ditt medlemskap i skick?
 2. Har du anmält dig till arbets- och näringsbyrån?Working gloves and emolument.

Basuppgifter om arbetslöshetsskyddet

 

Brochyrens innehåll:

 • Förutsättningarna för och storleken på inkomstrelaterad dagpenning
 • Förtjänstskyddets varaktighet
 • Företagarens utkomstskydd
 • Arbetsinkomstens och de sociala förmånernas inverkan
 • Alterneringsersättning
 • Så här söker du förmåner
 • Viktiga lagar och förordningar
 • Tabell över inkomstrelaterad dagpenning
 • Kontaktinformation för arbetslöshetskassorna

Aktuellt

Se mera