Byggnadsförbundet (Rakennusliitto)

Gå med i förbundet

Featured image

Yrkesverksamma inom byggbranschen hör till Byggnadsförbundet

Byggnadsförbundets styrka ligger i dess medlemmar och i att branschen har organiserat sig väl. Medlemmen är den viktigaste resursen i förbundets verksamhet. Medlemmen kan påverka alla frågor som rör byggarbetare på arbetsplatsen och i fackavdelningen. Alla medlemmar i förbundet hör till A-kassan. Kassan betalar inkomstrelaterad dagpenning vid arbetslöshet.

Intressebevakningen på arbetsplatser är en viktig del av förbundets verksamhet. Byggnadsförbundet har genom kollektivavtal kommit överens med arbetsgivarförbunden om minimivillkor enligt vilka arbetet inom byggbranschen utförs. I kollektivavtalen fastställs bl.a. branschens löner, arbetstider, semesterersättningar, semestrarnas längd, arbetstidsförkortning, söckenhelgersättningar och lön under sjukfrånvaro.

Gå med i förbundet

Image

Nyheter

 • Politisk strejk i flera städer den 14–16 februari

  Byggnadsförbundet rf utlyser en politisk strejk den 14–16 februari 2024. Strejken omfattar arbeten i Byggnadsförbundets alla avtalsbranscher i följande städer: Joensuu, Jyväskylä, Karleby, Kuopio, Uleåborg, Björneborg, Rovaniemi, Seinäjoki, Tammerfors, Åbo och Vasa.

 • FFC:s Tvärfackliga kurs i Åbo 9.-10.3. och i Vasa 23.-24.3.

  Vill du lära dig mer om aktuella arbetslivsfrågor och träffa svenskspråkiga medlemmar från olika fackförbund? I så fall ska du anmäla dig till FFC:s tvärfackliga kurs. Kursen är avgiftsfri för deltagaren.

 • Politisk strejk i huvudstadsregionen 1–2.2 och demonstration 1.2

  Arbeten inom Byggnadsförbundets alla avtalsbranscher i Helsingfors, Vanda och Esbo strejkar den 1–2.2. Nödarbeten, VVS-service och vägunderhåll strejkar inte. Alla medlemmar i Byggnadsförbundet kan delta i STOP nu!-demonstrationen som kommer att hållas i Helsingfors torsdagen den 1 februari, kl. 12–14.

 • Byggnadsförbundet deltar i demonstrationen den 1 februari

  FFC och STTK sammankallar en demonstration mot regeringens försämringar i arbetslivet och nedskärningar i den sociala tryggheten.

 • Vägande skäl

  De nedskärningar och försämringar som regeringen Orpo-Purra planerar kommer speciellt att drabba den arbetande befolkningen och de allra mest utsatta.

 • FFC:s svenska seminarium för medlemmar 18.-19.11.2023

  En kurs för medlemmar inom de olika FFC-förbunden.

  Hur påverkar regeringens planer vardagen för de finländska arbetstagarna? Vad kan facket göra för att stå upp mot försämringarna?

  Bland annat de här frågorna kommer vi att diskutera på FFC:s svenska seminarium.

 • Tvååriga kollektivavtal för byggfacket

  Nya kollektivavtal har tecknats för Byggnadsförbundets alla avtalsbranscher. Löneökningarna för den tvååriga avtalsperioden är i linje med den allmänna policyn.