Byggnadsförbundet (Rakennusliitto)

Gå med i förbundet

Featured image

Yrkesverksamma inom byggbranschen hör till Byggnadsförbundet

Byggnadsförbundets styrka ligger i dess medlemmar och i att branschen har organiserat sig väl. Medlemmen är den viktigaste resursen i förbundets verksamhet. Medlemmen kan påverka alla frågor som rör byggarbetare på arbetsplatsen och i fackavdelningen. Alla medlemmar i förbundet hör till A-kassan. Kassan betalar inkomstrelaterad dagpenning vid arbetslöshet.

Intressebevakningen på arbetsplatser är en viktig del av förbundets verksamhet. Byggnadsförbundet har genom kollektivavtal kommit överens med arbetsgivarförbunden om minimivillkor enligt vilka arbetet inom byggbranschen utförs. I kollektivavtalen fastställs bl.a. branschens löner, arbetstider, semesterersättningar, semestrarnas längd, arbetstidsförkortning, söckenhelgersättningar och lön under sjukfrånvaro.

Gå med i förbundet

Image

Nyheter

 • Tvååriga kollektivavtal för byggfacket

  Nya kollektivavtal har tecknats för Byggnadsförbundets alla avtalsbranscher. Löneökningarna för den tvååriga avtalsperioden är i linje med den allmänna policyn.

 • Svenskspråkig kursutbud 2023

  Anmäl dig till vårens fackliga kurser.

 • Kallelse till Byggnadsförbundet rf:s 25. ordinarie kongress

  Byggnadsförbundet rf:s 25. ordinarie kongress hålls i Helsingfors i Marina Congress Center den 12–13 maj 2023 från och med 12.5 klockan 9.00.

 • Tvärfackliga kurser på våren 2022

  FFC arrangerar tvärfackliga kurser ”Lär dig mer” 7.-8.5.2022 på hotell Savoy i Mariehamn och 21.-22.5.2022 på hotell Royal Vaasa i Vasa. Kurserna är avsedda för medlemmar i FFC:s förbund i Svenskfinland. Den sista anmälningsdagen till Mariehamn är 4.4.2022 och till Vasa 14.4.2022.

 • Lönehöjning 2 procent enligt den allmänna linjen

  Nya kollektivavtal har ingåtts inom byggnadsförbundets alla avtalsområden. Lönerna höjs med två procent från början av den löneperiod som inleds efter 1.6.2022.

 • Ändringar som träder i kraft år 2022

  FFC har sammanställt en lista över de ändringar som träder i kraft år 2022 och som påverkararbetstagarnas anställningsvillkor, trygghet och beskattning samt utbildning och pensioner. FFC uppdaterar listan om det kommer nya uppgifter

 • Medlemsavgift 25 €/månad – vanliga frågor

  Byggnadsförbundets medlemsavgift år 2022 är 25 euro per månad, och medlemmen behöver alltså inte längre betala en viss procent av förvärvsinkomsten eller dagpenningen. I medlemsavgiften ingår arbetslöshetskassans, A-kassans, medlemsavgift.