Go back

Politisk strejk i flera städer den 14–16 februari

Byggnadsförbundet rf utlyser en politisk strejk den 14–16 februari 2024. Strejken omfattar arbeten i Byggnadsförbundets alla avtalsbranscher i följande städer: Joensuu, Jyväskylä, Karleby, Kuopio, Uleåborg, Björneborg, Rovaniemi, Seinäjoki, Tammerfors, Åbo och Vasa. Nödarbeten, VVS-underhåll samt ban- och vägunderhåll omfattas inte av strejken. Dessutom deltar Byggnadsförbundet i Industrifackets utlysta politiska strejk i gruv- och fabriksområdena.

Den politiska strejken är en protest mot den finländska regeringens planerade försvagningar av arbetstagarnas konflikträtt, anställningsvillkor och anställningstrygghet. De förändringar som regeringen planerar kommer att skrota arbetsmarknadsmodellen som grundar sig på överenskommelse och som är resultatet av årtionden av arbete. Strejkerna är en del av FFC:s och dess medlemsförbunds kampanj #VägandeSkäl.

Industrifackets strejk i gruv- och fabriksområden

Byggnadsförbundet deltar i Industrifackets politiska strejk den 14–16 februari 2024 genom att lägga ner arbetet i Byggnadsförbundets alla avtalsbranscher i följande gruv- och fabriksområden.

  • Agnico Eagle Finland, Kittilägruvan
  • Boliden Kevitsa Mining, Sodankylägruvan
  • Outokumpu Chrome, Kemigruvan
  • Outokumpu Chrome, Torneåfabriken
  • Outokumpu Stainless Steel, Torneå
  • SSAB Europe, Brahestadfabriken
  • Terrafame Oy, Sotkamogruvan
  • Yara Suomi, Siilinjärvigruvan

Under strejken utförs nöd- och skyddsarbeten samt andra nödvändiga åtgärder för att trygga arbetsplatsens verksamhet.

Strejkunderstöd

Byggnadsförbundet betalar 100 €/dag (netto 66,40 €/dag) i strejkunderstöd till de medlemmar som deltar i strejken (och till medlemmar i andra fackförbund). Efter strejken ansöker man i första hand om strejkunderstöd i Byggnadsförbundets e-tjänst.

På Industrifackens strejkorter betalas stödet av Industrifacket. Anmäl dig till ortens förtroendeman.

Närmare anvisningar för ansökan om strejkunderstöd (på finska)