PHT:s välmåendekurser

På Palkansaajien hyvinvointi ja terveys ry:s välmåendekurser får personer i arbetsför ålder och barnfamiljer får stöd för sitt eget välmående och för att orka. Du hittar aktuell kursinformation på PHT:s webbplats.

Tilläggsstöd för deltagande

Suomen ammattiliittojen lomajärjestö SAL-Lomat ry understöder Byggnadsförbundets medlemmar när de deltar i PHT ry:s välmåendekurser.

Tilläggsstödet beviljas retroaktivt efter kursen. För välmåendekurser för vuxna är tilläggsstödet 70 euro (förutsätter deltagande i alla tre närvaroperioderna). För familjekurser beviljas ett tilläggsstöd på 25 euro för varje deltagare över 6 år (av föräldrar endast medlemmar i Byggnadsförbundet eller andra FFC-förbund).

Gör så här: När du har deltagit i PHT:s välmåendekurs skickar du ditt namn, namnet på ditt fackförbund samt kontonummer i IBAN-format per e-post till pasi.ylitalo@sal-lomat.fi