Försäkringar

Som medlem i Byggnadsförbundet är du försäkrad med en fritidsolycksfallsförsäkring samt en organisationsförsäkring när du deltar i evenemang. Du får också rabatt på andra försäkringspremier från försäkringsbolaget Turva.

Du hittar mer information och försäkringsvillkor på Turvas webbplats

Fritidsolycksfallsförsäkring

Medlemmar som står toöö förfogande för arbetslivet (sysselsatta, arbetslösa) är försäkrade med försäkringsbolaget Turvas fritidsolycksfallsförsäkring. Försäkringen ersätter vårdkostnader vid olycksfall. I försäkringen ingår också ersättning för permanenta skador och dödsfallsersättning. Försäkringen gäller i Finland.

Du får direkt ersättning vid första besöket: En medlem i Byggnadsförbundet kan till följd av en olycka söka vård vid Pihlajalinna utan att använda sina egna pengar vid det första besöket ända upp till 500 euro utan självrisk. Du behöver endast visa Byggnadsförbundets direktersättningskort som du hittar i TaskuTurva-appen. För eventuella större fortsatta undersökningar har du möjlighet att få en betalningsförbindelse.

TaskuTurva gör det enklare att uträtta dina ärenden

Den nedladdningsbara TaskuTurva-appens direktersättningskort gör saker smidigare ifall olyckan skulle vara framme. Som medlem i Byggnadsförbundet är det enkelt för dig att kontrollera innehållet i fritidsolycksfallsförsäkringen som ditt förbund erbjuder i TaskuTurva-appen. Du kan ladda ner TaskuTurva via appbutiken på din telefon. Dina personuppgifter är skyddade, så du behöver bankkoderna för att logga in på TaskuTurva.

Vad du ska göra om olyckan är framme:

  1. Öppna TaskuTurva
  2. Leta fram och klicka på länken till Pihlajalinnas webbplats och tidsbokning
  3. Visa TaskuTurvas direktersättningskort hos Pihlajalinna
  4. Vårdinrättningen fakturerar Turva

Försäkringsbolaget Turvas samarbetspartner är Pihlajalinna, som är till 95 procent finskägt. Du hittar bekvämt Pihlajalinnas närmaste vårdinrättning via TaskuTurva.

Om du inte har laddat ner TaskuTurva eller du har besökt någon annan vårdinrättning än Pihlajalinna, så hanteras ersättningsärendet som tidigare, det vill säga du betalar själv först och ansöker om ersättning från Turva i nättjänsten eller per telefon.

Organisationsförsäkring

Alla medlemmar i Byggnadsförbundet täcks av en organisationsförsäkring när de deltar i förbundets eller fackföreningens evenemang.

Rabatter på försäkringspremier

Alla medlemmar i Byggnadsförbundet får rabatt på försäkringspremier när de tecknar försäkringar hos försäkringsbolaget Turva.

Ta en närmare titt på Turvas stora försäkringsutbud