Go back

Byggnadsförbundet deltar i demonstrationen den 1 februari

Löntagarcentralorganisationerna FFC och STTK sammankallar en demonstration mot regeringens försämringar i arbetslivet och nedskärningar i den sociala tryggheten. Demonstrationen går under namnet STOP nu! och ordnas torsdagen den 1 februari kl. 12.00–14.00 på Senatstorget i Helsingfors.

Läs mer