Go back

FFC:s Tvärfackliga kurs i Åbo 9.-10.3. och i Vasa 23.-24.3.

Vill du lära dig mer om aktuella arbetslivsfrågor och träffa svenskspråkiga medlemmar från olika fackförbund? I så fall ska du anmäla dig till FFC:s tvärfackliga kurs. Kursen är avgiftsfri för deltagaren.

Tema för vårens kurs är arbetarskydd och EU

Vi kommer bland annat att diskutera arbetarskyddet på arbetsplatserna ur arbetstagarnas och arbetarskyddsfullmäktiges perspektiv. Dessutom talar vi om EU-valet och hur de finländska löntagarnas intressen konkret bevakas i Bryssel. En av föreläsarna på kursen är Marie Sandberg-Chibani, informatör på FinUnions, som är FFC:s och STTK:s EU-representation i Bryssel.

Inbjudan och information hittar du på sida:  https://www.sak.fi/sv/aktuellt/evenemang

BOR DU I SÖDRA FINLAND ELLER PÅ ÅLAND?
Delta i kursen som hålls 9–10 mars på Ruissalo Spa i Åbo.
Anmäl dig senast 16.2.: https://link.webropolsurveys.com/EventParticipation/EventPublic/2337945e-ad24-4f17-9564-306df571bf01?displayId=Fin2993964

BOR DU I ÖSTERBOTTEN?
Delta i kursen som hålls 23–24 mars på Sokos Hotel Royal i Vasa.
Anmäl dig senast 1.3.: https://link.webropolsurveys.com/EventParticipation/EventPublic/e2caae55-de07-4c20-9aad-9c5a4e584b6b?displayId=Fin3000411